NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping dns ? Uso: ping dns Parâmetros: Número de índice do adaptador. Nome do adaptador. Parte do nome do adaptador. Exemplos: ping dns ping dns 2 ping dns net*

NETSH / DIAG / PING / DNS

netsh diag ping dns - Windows 2000/XP - Comandos Efetua ping dos servidores DNS de cada adaptador. / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 isatap set router
Define informaç?es de roteamento ISATAP.
netsh routing ip set interface
Define o estado da interface.
netsh ras aaaa set accounting
Define o provedor de autenticaç?o.
netsh firewall delete portopening
Exclui a configuraç?o de porta do firewall.
netsh routing ip ospf
Altera para o contexto `netsh routing ip ospf'.
netsh interface reset all
Redefine a configuraç?o.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/br/Windows_XP/netsh/diag/ping/dns.htm
0.078

Why at Copy Paste actions show the selection menu on Windows?

 /

How to grant a folder / directory access for a program under Windows 10 Explorer?

 /

KeepMouseSpeedOK to keep the Mouse Speed on all Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

The ejection of the VHD over the MS Explorer in Windows 8.1!

 /

Find short notes toot for Windows 10 Desktop, how to?

 /

Find and start programs in Windows 8.1 and 8!

 /

Remove search the web box from Windows 10 Taskbar (enable, disable)?

 /

Downgrade Windows 10 to Windows 7 or 8.1, can I uninstall it?

 /