NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » show » allprofiles

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall show allprofiles ? Format: show allprofiles [parameter] Parametre: state - Viser, om Windows Firewall med Avanceret sikkerhed er slået til eller fra. firewallpolicy - Viser standardfunktionsmåden for firewall ved indgående og udgående forbindelser. settings - Viser egenskaber for firewall. logging - Viser indstillinger for logføring. Bemærkninger: - Viser egenskaberne for alle profiler. Hvis der ikke er angivet en parameter, vises alle egenskaber. Eksempler: Viser firewalltilstanden for alle profiler: netsh advfirewall show allprofiles state

NETSH / ADVFIREWALL / SHOW / ALLPROFILES

netsh advfirewall show allprofiles - Windows Seven - Kommandoer Viser egenskaber for alle profiler. / Windows Seven
netsh, advfirewall, show, allprofiles, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ipsec static delete all
Sletter alle politikker, filterlister og filterhandlinger.
netsh wlan dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ipsec dynamic delete
Sletter politik, filter og handlinger fra SPD.
netsh winhttp import proxy
Importerer proxyindstillingen fra Internet Explorer.
netsh interface tcp delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh trace show scenario
Viser oplysninger om scenario.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/advfirewall/show/allprofiles.htm

0.062

Show the Windows Experience Index or a new calculation of the performance index. 

 /

Setup lock-out user account under Windows!

 /

How can I installed fonts (fonts) remove,uninstall or install?

 /

Ordner Optionen in Windows?

 /

Desktop shortcut for the calculator on the Windows 10 desktop!

 /

Delete Secure the Files and Shutdown the PC, the explanation!

 /

Help, where can i turn off the Windows 8, or shut down the Windows 8?

 /

Wie kann ich den BitLocker bei Windows 8.1 (8, 10) für die Laufwerkverschlüsselung aktivieren (starten, öffnen, einrichten)?

 /