NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » mbn » show » profiles

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn show profiles ? Format: show profiles [[name=]] [[interface=]] Parametre: Navn Værdi *** ***** name - Navn på den profil, der skal vises. interface - Navn på grænsefladen. Kommentarer: Viser profildataene eller angiver profilerne i systemet. Både profilnavn og grænseflade er valgfrie. Hvis profilnavnet angives, vises indholdet af profilen. Ellers vises profiler for grænsefladen. Hvis navnet på grænsefladen angives, er det kun den profil, der er angivet på den bestemte grænseflade, som vises. Ellers vises første overensstemmende profil. Eksempler: show profiles name="profil 1" interface="Mobilbredbåndsforbindelse" show profiles name="profil 2" show profiles

NETSH / MBN / SHOW / PROFILES

netsh mbn show profiles - Windows Seven - Kommandoer Hermed vises en liste over de profiler, der er konfigureret p? computeren. / Windows Seven
netsh, mbn, show, profiles, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras aaaa delete authserver
Sletter en RADIUS-server.
netsh interface ipv4
?ndringer til 'netsh interface ipv4'-konteksten.
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Synkroniserer en sky med oprindelsesserveren.
netsh http show sslcert
Viser SSL-certifikatbindingerne for en IP-adresse og port.
netsh p2p group show acl
Viser ACL-oplysninger.
netsh dump
Viser et konfigurationsscript.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Hermed vises en liste over de profiler, der er konfigureret p? computeren. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/show/profiles.htm
0.14
19030

Die Auslagerungsdatei pagefile.sys in Windows-7 anpassen, aber wie?

 /

Tips for quickly changing texts in Quick-Text-Paste!

 /

Paint Stress test for Laptop, Notebooks, Tablets, Desktop PCs or Surface Pro and Go!

 /

Open in new process right-click menu, menu item removed in Ecxplorer Views?

 /

Save electricity, save hardware, save money, save nature on all Windows!

 /

How can i translate Auto Hide Mouse Cursor Free in my language?

 /

Unlock and delete Files and Folder via MS File-Explorer Context Menu?

 /

Drop your own custom flakes on the desktop?

 /

The cursor in text editors is too wide in Windows 10/11, why?

 /

Upgrade Windows 7 or 8.1 to Windows 10, anything else I should know?

 /

Excel, Word and Office in the Start menu?

 /

Switch language or translate Windows Standby blocker into my language?

 /