NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » mbn » show » profiles

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh mbn show profiles ? Format: show profiles [[name=]] [[interface=]] Parametre: Navn Værdi *** ***** name - Navn på den profil, der skal vises. interface - Navn på grænsefladen. Kommentarer: Viser profildataene eller angiver profilerne i systemet. Både profilnavn og grænseflade er valgfrie. Hvis profilnavnet angives, vises indholdet af profilen. Ellers vises profiler for grænsefladen. Hvis navnet på grænsefladen angives, er det kun den profil, der er angivet på den bestemte grænseflade, som vises. Ellers vises første overensstemmende profil. Eksempler: show profiles name="profil 1" interface="Mobilbredbåndsforbindelse" show profiles name="profil 2" show profiles

NETSH / MBN / SHOW / PROFILES

netsh mbn show profiles - Windows Seven - Kommandoer Hermed vises en liste over de profiler, der er konfigureret p? computeren. / Windows Seven
netsh, mbn, show, profiles, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras aaaa delete authserver
Sletter en RADIUS-server.
netsh interface ipv4
?ndringer til 'netsh interface ipv4'-konteksten.
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Synkroniserer en sky med oprindelsesserveren.
netsh http show sslcert
Viser SSL-certifikatbindingerne for en IP-adresse og port.
netsh p2p group show acl
Viser ACL-oplysninger.
netsh dump
Viser et konfigurationsscript.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Hermed vises en liste over de profiler, der er konfigureret p? computeren. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/mbn/show/profiles.htm
0.203
19030

Start the Aero Desktop Clock with Windows, but how?

 /

Highlight different file types in different colors!

 /

On Windows 8.1 and 10, how to open Quickly Ease of Access Center ?

 /

The Folder Size on Windows 10/11!

 /

Explorer display colors for compressed and encrypted files does not work?

 /

What is a char?

 /

Kontotyp eines Benutzers ändern unter Windows 11, 10, ...!

 /

How to create a desktop background image collection for Windows 8.1?

 /

What is a browser?

 /

Camera Noise in Screenshot Feature for Windows in Desktop-OK?

 /

Die Windows Tastenkombination fürs Herunterfahren, alle MS OS?

 /

Wie kann ich Klartext, bzw. Text ohne Formatierung aus der Zwischenablage einfügen?

 /