NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » set » ikev2saexpiry

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras set ikev2saexpiry ? set ikev2saexpiry [ [saexpirytime=] ] [ [sadatasizelimit=] ] Angiver udløbskontroller for IKEv2-sikkerhedstilknytningen. saexpirytime - Angiv SA-udløbstiden i minutter for IKEv2-klientforbindelser. (minimum - 5 minutter, maksimum - 2879 minutter (mindre end 48 timer)) sadatasizelimit - Angiv SA-datastørrelsesgrænsen i MB (minimum 1 MB)

NETSH / RAS / SET / IKEV2SAEXPIRY

netsh ras set ikev2saexpiry - Windows Seven - Kommandoer Angiver udl?bsobjekter for IKEv2-sikkerhedstilknytningen. / Windows Seven
netsh, ras, set, ikev2saexpiry, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv4 delete address
Sletter en IP-adresse eller standardgateway fra den angivne gr?nseflade.
netsh p2p pnrp help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface 6to4 set interface
Angiver oplysninger til konfiguration af 6to4-gr?nseflade.
netsh p2p idmgr help
Viser en liste over kommandoer.
netsh firewall show
Viser firewall-konfiguration.
netsh p2p collab contact
?ndringer til 'netsh p2p collab contact'-konteksten.... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/set/ikev2saexpiry.htm

0.046

Fastest way to switch user in Windows 10 without log-off?

 /

Turn off the left desktop corner APP switcher in Windows 8.1 / 10 (screen, disable)!

 /

How do I know if HD is bad then? Is it certain number!

 /

Set the default printer for the programs in Windows 8, 8.1, 10!

 /

How can I block Q-Dir to open *.zip, *.rar *.cab folder?

 /

Win-7 ignoriert meine boot.ini, was geht da schief?

 /

For what, I am an expert and I know what I am doing?

 /

Use timestamps from a specific windows file or folder!

 /