NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras » set » ikev2saexpiry

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras set ikev2saexpiry ? set ikev2saexpiry [ [saexpirytime=] ] [ [sadatasizelimit=] ] Angiver udløbskontroller for IKEv2-sikkerhedstilknytningen. saexpirytime - Angiv SA-udløbstiden i minutter for IKEv2-klientforbindelser. (minimum - 5 minutter, maksimum - 2879 minutter (mindre end 48 timer)) sadatasizelimit - Angiv SA-datastørrelsesgrænsen i MB (minimum 1 MB)

NETSH / RAS / SET / IKEV2SAEXPIRY

netsh ras set ikev2saexpiry - Windows Seven - Kommandoer Angiver udl?bsobjekter for IKEv2-sikkerhedstilknytningen. / Windows Seven
netsh, ras, set, ikev2saexpiry, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv4 delete address
Sletter en IP-adresse eller standardgateway fra den angivne gr?nseflade.
netsh p2p pnrp help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface 6to4 set interface
Angiver oplysninger til konfiguration af 6to4-gr?nseflade.
netsh p2p idmgr help
Viser en liste over kommandoer.
netsh firewall show
Viser firewall-konfiguration.
netsh p2p collab contact
?ndringer til 'netsh p2p collab contact'-konteksten.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ras/set/ikev2saexpiry.htm

0.062

For what Please Sleep Feature in Don't Sleep (Windows 10, 8.1, 7, ...)?

 /

Connect to a Remote Registry, how to for Windows?

 /

Disable the Windows Store in Windows 8.1 / 10, how to?

 /

Kann man Windows 10 Telephonisch Aktivieren?

 /

Help! How to add the print directory feature to Windows Explorer?

 /

Open Personal Files Folder in Windows 10 current and all user, how to?

 /

The Stop Watch stops the countdown at mouse click!

 /

In Windows 8, 10 definieren, dass ein Programm mehrere Dateitypen öffnet!

 /