NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » wlan » disconnect

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh wlan disconnect ? Format: disconnect [[interface=]] Parametre: Kode Værdi interface - Navn på den grænseflade, der forsøges at afbryde forbindelsen til. Kommentarer: Afbryd forbindelsen til det trådløse netværk på den angivne grænseflade. Parameteren "interface" skal angives, hvis der findes to eller flere tilgængelige grænseflader på systemet. Du kan anvende jokertegn i grænsefladenavnet for at angive flere grænseflader. Eksempler: disconnect disconnect interface="Trådløs netværksforbindelse"

NETSH / WLAN / DISCONNECT

netsh wlan disconnect - Windows Seven - Kommandoer Afbryder forbindelsen til et tr?dl?st netv?rk. / Windows Seven
netsh, wlan, disconnect, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh advfirewall consec show
Viser en angivet regel for forbindelsessikkerhed.
netsh ipsec static show all
Viser oplysninger om alle politikker og relaterede oplysninger.
netsh wlan show
Viser oplysninger.
netsh ipsec dynamic show qmfilter
Viser oplysninger om hurtigtilstandsfilter fra SPD.
netsh winsock set autotuning
Angiver Winsock-indstillinger for systemet.
netsh interface teredo dump
Viser et konfigurationsscript.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Afbryder forbindelsen til et tr?dl?st netv?rk. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/wlan/disconnect.htm
0.14
16115

Im Datei Explorer die Bibliotheken anzeigen unter Windows 11 und 10!

 /

Unicode on (x64) 64-Bit or x32/x86 (32-Bit)?

 /

What does restore the clipboard in Multi Clipboard slots on Windows 10 (8.1, 7)?

 /

Im Datei Explorer die Bibliotheken anzeigen unter Windows 11 und 10!

 /

Unicode on (x64) 64-Bit or x32/x86 (32-Bit)?

 /

Can my MS-Surface with Windows 10 be damaged by the rain!

 /

Also keine Angst vor K.I. , die tappen im Dunkeln und sprechen von K.I!

 /

Is there a way to customize the background which is currently Black?

 /

What I miss is being able to disconnect or connect the network drive?

 /

Is OneLoupe a magnifier with Windows dual monitors support?

 /

Can I customize the Windows 8.1 / 8 indexing options (advanced searching)?

 /

Gibt es einen Unterschied zwischen Dateiverwaltung und Dateimanagement?

 /