NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » show » global

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall show global ? Használat: show global [tulajdonság] Paraméterek: ipsec - Az IPsec-specifikus beállítások megjelenítése. statefulftp - Az állapotfüggo FTP-támogatás állapotának megjelenítése. statefulpptp - Az állapotfüggo PPTP-támogatás állapotának megjelenítése. Ezt az értéket figyelmen kívül hagyja a Windows 7 rendszer, és csak a régebbi verziójú Windows tuzfalat használó, speciális biztonságú rendszerek kezelésére használható. mainmode - Az alapmódú házirendek megjelenítése. categories - A tuzfal kategóriáinak megjelenítése. Megjegyzések: - A globális tulajdonságok értékeinek megjelenítése. Ha nincs megadva paraméter, mindegyik paramétert megjeleníti. Példák: Az IPsec-beállítások megjelenítése: netsh advfirewall show global ipsec Az alapmódú beállítások megjelenítése: netsh advfirewall show global mainmode

NETSH / ADVFIREWALL / SHOW / GLOBAL

netsh advfirewall show global - Windows Seven - irányító A globális tulajdonságok megjelenítése. / Windows Seven
netsh, advfirewall, show, global, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh lan set blockperiod
A tiltási idotartam beállítása.
netsh add
Konfigurációs bejegyzés felvétele a bejegyzések listájába.
netsh ipsec static exportpolicy
Az összes házirend exportálása a házirendtárolóból.
netsh wlan reportissues
WLAN intelligens nyomkövetési jelentés készítése.
netsh ipsec dynamic help
A parancsok listájának megjelenítése.
netsh winhttp show
A jelenlegi beállítások megjelenítése.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
A globális tulajdonságok megjelenítése. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/hu/Windows_7/netsh/advfirewall/show/global.htm
0.265
17854

Set the line spacing in WordPad on Windows 10!

 /

OnlyStopWatch!

 /

How to block winrar to open zip and cab files?

 /

What is an EXE file?

 /

Display Color Calibration on Windows 10 laptops and PCs (7, 8.1), how to?

 /

Mit einem Favoriten starten, ohne *.qdr zu registrieren?

 /

Being able to turn off auto-arrange within directorys?

 /

Keep the shift key pressed and edit the command!

 /

Update Windows 8 to Windows 8.1 for free (upgrade)!

 /

Clear (clean) Microsoft Edge browser cache!

 /

Environment Variables?

 /

Free Software to Auto Hide Desktop Icons for Windows all OS!

 /