NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv4 » show

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv4 show ? A következo parancsok nem érhetok el: A környezetben lévo parancsok: show addresses - IP-címek konfigurációinak megjelenítése. show compartments - Útválasztási szegmens paramétereinek megjelenítése. show config - Az IP-cím és egyéb adatok megjelenítése. show destinationcache - A célgyorsítótár bejegyzéseinek megjelenítése. show dnsservers - A DNS-kiszolgáló címeinek megjelenítése. show dynamicportrange - Dinamikus porttartomány konfigurációs paramétereinek megjelenítése. show global - A globális konfiguráció általános paramétereinek megjelenítése. show icmpstats - ICMP-statisztika megjelenítése. show interfaces - Kapcsolat paramétereinek megjelenítése. show ipaddresses - Jelenlegi IP-címek megjelenítése. show ipnettomedia - Az IP hálózat-adathordozó megfeleltetéseinek megjelenítése. show ipstats - IP-statisztikák megjelenítése. show joins - A csoportos küldési csoportok megjelenítése, amelyekhez csatlakozott. show neighbors - A szomszéd-gyorsítótár bejegyzéseinek megjelenítése. show offload - A kiürítési adatok megjelenítése. show route - Az útvonaltábla bejegyzéseinek megjelenítése. show subinterfaces - Alkapcsolat paramétereinek megjelenítése. show tcpconnections - TCP-kapcsolatok megjelenítése. show tcpstats - TCP-statisztika megjelenítése. show udpconnections - UDP-kapcsolatok megjelenítése. show udpstats - UDP-statisztika megjelenítése. show winsservers - A WINS-kiszolgáló címeinek megjelenítése.

NETSH / INTERFACE / IPV4 / SHOW

netsh interface ipv4 show - Windows Seven - irányító Információ megjelenítése. / Windows Seven
netsh, interface, ipv4, show, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras aaaa show acctserver
A számlázásra használt RADIUS-kiszolgáló(k) megjelenítése.
netsh interface ipv4 delete dnsservers
A DNS-kiszolgáló törlése a megadott kapcsolatból.
netsh p2p pnrp peer add registration
Egy társ nevének a regisztrálása.
netsh interface 6to4 set state
A 6to4 állapot beállítása.
netsh p2p idmgr show identities
Identitáslista megjelenítése.
netsh http add
Konfigurációs bejegyzés felvétele a táblába.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/hu/Windows_7/netsh/interface/ipv4/show.htm
0.046

Quick visual overview of all installed windows fonts and use fonts without installing!

 /

Disable DontSleep via the Windows To-Tray area!

 /

New Line in Quick text Paste? (\n and nc)

 /

The Don't Sleep Video!

 /

Pointer Stick Neon Yellow Metallic on Windows Desktop!

 /

Auto Save the Desktop Symbol for Windows!

 /

Desktop Clock for the Easter Desktop Wallpaper!

 /

Delete and Overwrite permanently?

 /