NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ipsec » dynamic » add » rule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec dynamic add rule ? Szintaxis: rule [ srcaddr = ] (ipv4 | ipv6 | ipv4-ipv4 | ipv6-ipv6 | dns | server) [ dstaddr = ] (ipv4 | ipv6 | ipv4-ipv4 | ipv6-ipv6 | dns | server) [ mmpolicy = ] [ [ qmpolicy = ] ] [ [ protocol = ] (ANY | ICMP | TCP | UDP | RAW | ) ] [ [ srcport = ] ] [ [ dstport = ] ] [ [ mirrored = ] (yes | no) ] [ [ conntype = ] (lan | dialup | all) ] [ [ actioninbound = ] (permit | block | negotiate) ] [ [ actionoutbound = ] (permit | block | negotiate) ] [ [ srcmask = ] (mask | prefix) ] [ [ dstmask = ] (mask | prefix) ] [ [ tunneldstaddress = ] (ip | dns) ] [ [ kerberos = ] (yes | no) ] [ [ psk = ] ] [ [ rootca = ] " certmap:(yes | no) excludecaname:(yes | no)" ] Szabály hozzáadása. Paraméterek: Címke Érték srcaddr A forrás IP-címe (ipv4 vagy ipv6), DNS-neve vagy kiszolgálótípusa. dstaddr A cél IP-címe (ipv4 vagy ipv6), DNS-neve vagy kiszolgálótípusa. mmpolicy Alapmódú házirend qmpolicy Gyorsmódú házirend protocol Értéke lehet ANY, ICMP, TCP, UDP, RAW vagy egy egész szám. Port megadása esetén a megadható érték a TCP vagy az UDP. srcport -Forrásport (a 0 tetszoleges portot jelent) dstport -Célport (a 0 tetszoleges portot jelent) mirrored -A 'Yes' érték két szurot hoz létre, mindkét irányban egyet. conntype -Kapcsolattípus actioninbound -Bejövo csomagok muvelete actionoutbound -Kimeno csomagok muvelete srcmask -A forráscím maszkja vagy egy elotag 1-tol 32-ig. Nem alkalmazható, ha az srcaddr címtartományra van beállítva. dstmask -A célcím maszkja vagy egy elotag 1-tol 32-ig. Nem alkalmazható, ha a dstaddr címtartományra van beállítva. tunneldstaddress -Az alagút céljának IP-címe vagy DNS-neve. kerberos -A 'yes' megadásakor Kerberos-hitelesítés alkalmazása. psk -Megadott elomegosztott kulcsú hitelesítés alkalmazása. rootca -Megadott fotanúsítvány használatával történo hitelesítés, a certmap:Yes megadása esetén tanúsítvány-hozzárendelési kísérlet, az excludecaname:Yes megadása esetén a hitelesítésszolgáltató nevének kizárása. Megjegyzések: 1. A port TCP és UDP esetén érvényes. 2. A kiszolgáló típusa WINS, DNS, DHCP vagy GATEWAY lehet. 3. Az actioninbound és az actionoutbound alapértelmezett értéke a 'negotiate'. 4. Az alagútszabályok esetében a mirrored értéke csak 'no' lehet. 5. A tanúsítvány, a hozzárendelés és a hitelesítésszolgáltató névbeállításait idézojelbe kell tenni; a beágyazott idézojeleket a \' karakterrel kell helyettesíteni. 6. A tanúsítvány-hozzárendelés csak a tartomány tagjaira érvényes. 7. Több tanúsítványt a rootca paraméter többszöri használatával biztosíthat. 8. A hitelesítési módszerek felajánlásának sorrendjét a parancsbeli sorrend határozza meg. 9. Ha nincs megadva hitelesítési módszer, a dinamikus alapértelmezések lesznek használva. 10. A legfelsobb szintu hitelesítésszolgáltató nevének kizárása megakadályozza, hogy a név a tanúsítványkérelem részeként el legyen küldve. 11. Ha címtartomány van megadva, a végpontoknak meghatározott címeknek (nem listáknak vagy alhálózatoknak) és azonos típusúaknak (mindketto v4 vagy mindketto v6) kell lenniük. Példa: add rule srcaddr=192.168.145.110 dstaddr=192.168.145.215 mmpolicy=mmp qmpolicy=qmp mirrored=no srcmask=32 dstmask=255.255.255.255 rootca="C=US,O=MSFT,CN=Microsoft Authenticode(tm) fotanúsítvány" rootca="C=US,O=MSFT,CN=\'Microsoft Észak, Dél, Kelet és Nyugat fotanúsítvány\' certmap:yes excludecaname:no"

NETSH / IPSEC / DYNAMIC / ADD / RULE

netsh ipsec dynamic add rule - Windows Seven - irányító Egy szabály és a kapcsolódó szurok felvétele a biztonsági házirendek / Windows Seven
netsh, ipsec, dynamic, add, rule, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 show interface
A 6to4 kapcsolatkonfiguráció adatainak megjelenítése.
netsh ras diagnostics set rastracing
Összetevo kiterjesztett nyomkövetésének engedélyezése/tiltása.
netsh interface ipv4 show compartments
Útválasztási szegmens paramétereinek megjelenítése.
netsh ras aaaa delete authserver
RADIUS-kiszolgáló törlése.
netsh interface ipv4
Váltás a következo környezetre: `netsh interface ipv4'.
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Felho szinkronizálása a magkiszolgálójával.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Egy szabály és a kapcsolódó szurok felvétele a biztonsági házirendek / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/hu/Windows_7/netsh/ipsec/dynamic/add/rule.htm
0.155
20614

Can I save the easy-to-read door notes as PDF?

 /

You can also use the Office Document Filter and optional for images!

 /

Sprache ändern in Thunderbird, wie kann ich das machen?

 /

In Windows 11, 10 modify the directorys as documents, videos, music, pictures!

 /

How can I installed fonts (fonts) remove,uninstall or install?

 /

VHD, was ist das für eine Datei?

 /

Got a gray cast when scanning despite white paper?

 /

Create desktop shortcut in Windows (11, 10, 8.1, 7)?

 /

Show available WiFi networks on Windows 11!

 /

What is SmartScreen?

 /

Find settings for finger input on Windows 10/11!

 /

Über Eingabeaufforderung Hard-Links und Soft-Links unter Windows erstellen!

 /