NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » advfirewall » set » domainprofile

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh advfirewall set domainprofile ? Kullanim: set domainprofile (parametre) (deger) Parametreler: state - Güvenlik duvari durumunu yapilandirir. Kullanim: state on|off|notconfigured firewallpolicy - Varsayilan gelen ve giden davranisini yapilandirir. Kullanim: firewallpolicy (gelen davranisi),(giden davranisi) Gelen davranisi: blockinbound - Bir gelen kuraliyla eslesmeyen gelen baglantilari engeller. blockinboundalways - Baglanti bir kuralla eslesse bile tüm gelen baglantilari engeller. allowinbound - Bir gelen kuraliyla eslesmeyen gelen baglantilara izin verir. notconfigured - Degeri yapilandirilmamis durumuna döndürür. Giden davranisi: allowoutbound - Bir kuralla eslesmeyen giden baglantilara izin verir. blockoutbound - Bir kuralla eslesmeyen giden baglantilari engeller. notconfigured - Degeri yapilandirilmamis durumuna döndürür. settings - Güvenlik duvari ayarlarini yapilandirir. Kullanim: settings (parametre) enable|disable|notconfigured Parametreler: localfirewallrules - Yerel güvenlik duvari kurallarini Grup Ilkesi kurallariyla birlestirir. Grup Ilkesi deposunu yapilandirirken geçerlidir. localconsecrules - Yerel baglanti güvenligi kurallarini Grup Ilkesi kurallariyla birlestirir. Grup Ilkesi deposunu yapilandirirken geçerlidir. inboundusernotification - Bir program gelen baglantilari dinlediginde bunu kullaniciya bildir. remotemanagement - Windows Güvenlik Duvari'nin uzaktan yönetimine izin verir. unicastresponsetomulticast - Çok noktaya yayina yanit olarak durum bilgisi içeren tek noktaya yayini denetler. logging - Günlüge kaydetme ayarlarini yapilandirir. Kullanim: logging (parametre) (deger) Parametreler: allowedconnections - Izin verilen baglantilari günlüge kaydeder. Degerler: enable|disable|notconfigured droppedconnections - Birakilan baglantilari günlüge kaydeder. Degerler: enable|disable|notconfigured filename - Güvenlik duvari günlügünün adi ve konumu. Degerler: |notconfigured maxfilesize - Kilobayt olarak en büyük günlük dosyasi boyutu. Degerler: 1 - 32767|notconfigured Açiklamalar: - Etki alani profili ayarlarini yapilandirir. - "Notconfigured" (yapilandirilmadi) degeri yalnizca Grup Ilkesi deposu için geçerlidir. Örnekler: Etki alani profili etkinken güvenlik duvarini kapat: netsh advfirewall set domainprofile state off Etki alani profili etkinken, varsayilan davranisi gelen baglantilari engelleyecek ve giden baglantilara izin verecek sekilde ayarla: netsh advfirewall set domainprofile firewallpolicy blockinbound,allowoutbound Etki alani profili etkinken uzaktan yönetimi aç: netsh advfirewall set domainprofile settings remotemanagement enable Etki alani profili etkinken, birakilan baglantilari günlüge kaydet: netsh advfirewall set domainprofile logging droppedconnections enable

NETSH / ADVFIREWALL / SET / DOMAINPROFILE

netsh advfirewall set domainprofile - Windows Seven - Komutları Etki alani profilindeki özellikleri ayarlar. / Windows Seven
netsh, advfirewall, set, domainprofile, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh interface tcp delete chimneyport
TCP kanali baglanti noktasi girdisini bosaltma tablosundan siler.
netsh wcn
`netsh wcn' baglaminda yapilan degisiklikler.
netsh interface portproxy delete
Tablodan bir yapilandirma girdisi siler.
netsh rpc filter help
Komutlarin bir listesini gösterir.
netsh interface ipv6 show interfaces
Arabirim parametrelerini gösterir.
netsh ras set user
Bir kullanicinin Uzaktan Erisim özelliklerini ayarlar.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Etki alani profilindeki özellikleri ayarlar. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/advfirewall/set/domainprofile.htm
0.125
19135

Create horizontal line in Microsoft Word, example!

 /

What is word?

 /

Copying files with COPY commands, cmd with examples?

 /

Multiple Themen Slots zum Speichern der Desktop-Uhr Einstellungen!

 /

Core-X architecture?

 /

Windows 10 / 11 ohne Produkt Key installieren, kann man das?

 /

Windows 11 old taskbar?

 /

Task Manager Desktop shortcut, start minimized in Windows 8.1 / 10 / 11!

 /

Calibrate joystick / game controller under Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Set password protection to prevent readjustment on public PCs!

 /

Minimieren von Thunderbird Info-, bzw. Tray- Bereich (Beispiel)!

 /

Nach Upgrade von Windows 8.1 auf 10/11 am Notebook immer wieder Treiber Probleme!

 /