NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » dump

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface dump ? Kullanim: dump Açiklamalar: Geçerli yapilandirmayi içeren bir komut dosyasi olusturur. Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyasi degistirilmis yapilandirma ayarlarini geri yüklemede kullanilabilir.

NETSH / INTERFACE / DUMP

netsh interface dump - Windows Seven - Komutları Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir. / Windows Seven
netsh, interface, dump, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh branchcache show
Yapilandirma parametrelerini görüntüler.
netsh nap client dump
Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.
netsh advfirewall set
Profil basina ve genel ayarlari ayarlar.
netsh mbn show capability
Verilen arabirim için arabirim özelligi bilgilerini gösterir.
netsh advfirewall firewall set
Varolan bir kuralin özellikleri için yeni degerler ayarlar.
netsh lan delete profile
Bir veya daha çok arabirimden LAN profili siler.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/interface/dump.htm
0.062

Is there a command line option to start the program minimized?

 /

Bei Windows 8 bzw 8.1 nach der Anmeldung direkt zum Desktop wechseln, aber wie?

 /

Where is the Rating in Windows 8.1 (Windows Experience Index)?

 /

KO Timer more options for the Process and APP Terminator on Windows (10, 8.1, ...)!

 /

Quick dock and compare the windows under Windows 8.1 / 10!

 /

How can I see in Win-7 if I have Windows x32 / x86 or x64 Edition?

 /

Windows 98 Classic Desktop Clock for Windows 10!

 /

Why can I not delete a VHD file in Windows 8.1 or 8?

 /