NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » interface » ipv6 » set » route

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh interface ipv6 set route ? Kullanim: set route [prefix=]/ [interface=] [[nexthop=]] [[siteprefixlength=]] [[metric=]] [[publish=]no|age|yes] [[validlifetime=]|infinite] [[preferredlifetime=]|infinite] [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Deger prefix - Degistirilecek yolun öneki. interface - Arabirim adi veya dizini. nexthop - Önek baglantida yer almiyorsa, ag geçidi adresi. siteprefixlength - Baglantida yer aliyorsa, sitenin tamami için önek uzunlugu. metric - Yol ölçü birimi. publish - Asagidaki degerlerden biridir: no: Yol Tanitimlari'nda tanitilmaz. Bu varsayilandir. age: Yol Tanitimlari'nda sinirli ömür ile tanitilir. yes: Yol Tanitimlari'nda sinirsiz ömür ile tanitilir. validlifetime - Yolun geçerli oldugu etkin kalma süresi. Varsayilan deger sonsuzdur. preferredlifetime - Yolun tercih edildigi etkin kalma süresi. Varsayilan deger sonsuzdur. store - Asagidaki degerlerden biri: active: Degisiklik yalnizca sonraki önyüklemeye kadar sürer. persistent: Degisiklik kalicidir. Bu varsayilandir. Açiklamalar: Yol parametrelerini degistirir. Zaman degerleri gün, saat, dakika ve saniye olarak belirtilebilir; örn. 1g2s3d4sn. Publish parametresi no veya age olarak ayarlanirsa, geçerli etkin kalma süresi dolduktan sonra yol silinir. Publish parametresi age olarak ayarlanirsa, Yol Tanitimlari silme isleminden sonra kalan geçerli süreyi içerir. Publish parametresi yes'e ayarlanirsa, geçerli etkin kalma süresi degerinden bagimsiz olarak, yol hiç silinmez ve her Yol Tanitimi belirtilen (ayni) geçerli süreyi içerir. Örnek: set route 3ffe::/16 "Internet" fe80::1 0 2 yes 5000 5000 store=active

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / ROUTE

netsh interface ipv6 set route - Windows Seven - Komutları Yönlendirme parametrelerini degistirir. / Windows Seven
netsh, interface, ipv6, set, route, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh trace show helperclass
Yardimci sinifi bilgilerini gösterin.
netsh interface isatap show
Bilgi gösterir.
netsh rpc add
Alt aglarin Ekleme listesini olusturur.
netsh interface ipv6 set subinterface
Alt arabirim yapilandirmasi parametrelerini degistirir.
netsh ras set
Yapilandirma bilgilerini belirler.
netsh interface ipv6 delete dnsservers
Belirtilen arabirimden DNS sunucusunu siler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Yönlendirme parametrelerini degistirir. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/interface/ipv6/set/route.htm
0.264
17513

Turn off or enable, the Hibernate via the command line!

 /

What are system properties?

 /

To-tray / notification area Modify or turn off Windows taskbar icons!

 /

I can not download the alternative command prompt for windows 10, why?

 /

Wo ist die Soft-Refresh in der Quad-Explorer-Listenansicht?

 /

I wonder about the function of 'Text to time tester'!

 /

Wenn die Symbole / Icons falsch angezeigt werden im Windows Explorer!

 /

Find and Start Remote Desktop Connection in Windows 10, can I?

 /

Are the full versions of Software freeware on SoftwareOK?

 /

Bei Windows 10 Dieser-PC in Arbeitsplatz umbenennen, kann man das?

 /

Preview fonts installed in Windows 10, how does that work?

 /

Beim Doppelklick auf einen Ordner werden sämtliche Ordner markiert, warum?

 /