NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ras

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ras ? Asagidaki komutlar kullanilabilir: Bu baglamdaki komutlar: ? - Komutlarin bir listesini gösterir. aaaa - `netsh ras aaaa' baglaminda yapilan degisiklikler. add - Bir tabloya ögeleri ekler . delete - Bir tablodan ögeleri kaldirir. diagnostics - `netsh ras diagnostics' baglaminda yapilan degisiklikler. dump - Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir. help - Komutlarin bir listesini gösterir. ip - `netsh ras ip' baglaminda yapilan degisiklikler. ipv6 - `netsh ras ipv6' baglaminda yapilan degisiklikler. set - Yapilandirma bilgilerini belirler. show - Bilgi gösterir. Asagidaki alt baglamlar kullanilabilir: aaaa diagnostics ip ipv6 Bir komut için yardimi görünütlemek için, komutu yazin ve ardindan bir bosluktan sonra ? yazin.

NETSH / RAS

netsh ras - Windows Seven - Komutları `netsh ras' baglaminda yapilan degisiklikler. / Windows Seven
netsh, ras, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh wlan set
Yapilandirma bilgilerini belirler.
netsh ipsec dynamic set
SPD'de ilke, filtre ve eylemleri degistirir.
netsh winsock audit
Yüklenmis ve kaldirilmis Winsock LSP'lerinin listesini görüntüler.
netsh interface tcp show chimneyapplications
TCP kanal bosaltmasi tablosundaki uygulamalari gösterir.
netsh wfp capture stop
Etkilesimli yakalama oturumunu durdurur.
netsh interface portproxy set v4tov4
IPv4 dinlemesi ve IPv4 yoluyla proxy baglantisi yapilacak sekilde girdiyi güncellestirir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
`netsh ras' baglaminda yapilan degisiklikler. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/ras.htm
0.217
13764

Quickly create local user accounts in Windows 11?

 /

Tasten-Kürzel Windows-R ändern in Run Command!

 /

Windows 11, 10, ... Prepare USB drive for Mac OS for data excustomize!

 /

Was ist eine Blockchain!

 /

Start the disk check on Windows 11/10!

 /

Installing a printer with own drivers, using HP as an example under Win 11, 10, 8.1, 7!

 /

Unterschied Laufwerke und Festplatte?

 /

Probleme beim Tastenkürzel Befehl unter Windows 10, 11!

 /

Find and Open the Internet Options in MS Windows OS!

 /

Das Verwenden der Datei-Explorer Adressleiste auf Windows 11 und 10!

 /

Files that are younger than the date can be deleted via the command line!

 /

Can I still hide the desktop icons on Windows 11?

 /