RENAME: Omdøber en eller flere filer.


... Eksempler på kommandoen "RENAME"
... "RENAME" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "RENAME"

Kommandoen: "RENAME" er tændt Windows 11, 10, .. tilgængelig

Eksempler på kommandoen "RENAME"

Det`RENAME`kommando i Windows kommandoprompt svarer til`REN`kommando og bruges også til at omdøbe filer eller mapper. Her er nogle eksempler på brug af`RENAME`-Kommando: Eksempel 1: Omdøb fil:

RENAME gammel_fil.txt Ny fil.txt

Beskrivelse: Denne kommando omdøber filen "OldFile.txt" til "NewFile.txt". Eksempel 2: Omdøb mappe:

RENAME Old_directory New_directory

Beskrivelse: Her er mappen "OldDirectory" omdøbt til "NewDirectory". Eksempel 3: Skift filtypenavn:

RENAME dokument.txt dokument.doc

Beskrivelse: Her ændres filtypenavnet fra "Document.txt" til "Document.doc". Eksempel 4: Brug jokertegn:

RENAME *.txt *.bak

Beskrivelse: Denne kommando ændrer filtypenavnet for alle tekstfiler i den aktuelle mappe fra ".txt" til ".bak". Eksempel 5: Rekursivt omdøbning af mapper:

RENAME /S Old_main directory New_main directory

Beskrivelse: Ved at bruge muligheden`/S`Hovedmappen inklusive alle undermapper omdøbes rekursivt. Det er vigtigt at bemærke det`RENAME`og`REN`kan normalt bruges synonymt. Begge kommandoer tjener det formål at omdøbe filer eller mapper. Brugen af`RENAME`er mere en stilistisk præference, og i mange tilfælde kan de to kommandoer bruges i flæng.

"RENAME" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Omdøber en eller flere filer.

RENAME [drev:][sti]filnavn1 filnavn2.
REN [drev:][sti]filnavn1 filnavn2.

Bemærk, at du ikke kan angive et nyt drev eller
en ny sti til filen, som skal omdøbes.

Vigtig information, tip til kommandoen "RENAME"

Ved brug af`RENAME`kommando i Windows kommandoprompt, er der et par punkter at bemærke, der ligner`REN`- Kommandoen er: 1. Mellemrum og specialtegn: Hvis fil- eller mappenavne indeholder mellemrum eller specialtegn, skal de være omgivet af dobbelte anførselstegn for at sikre, at`RENAME`-Command fortolker navnene korrekt.

RENAME "Gammel Name.txt" "Nyere Name.txt"

2. Filudvidelser: Den`RENAME`kommandoen kan også bruges til at ændre filtypenavne. Sørg for at bruge den korrekte syntaks.

RENAME dokument.txt dokument.doc

3. Pladsholdere og mønstre: Den`RENAME`-Command understøtter jokertegn, nyttige til at omdøbe flere filer på én gang.

RENAME *.txt *.bak

Dette ændrer filtypenavnet for alle tekstfiler i den aktuelle mappe fra ".txt" til ".bak". 4. Mulighed`/S`(rekursiv): Muligheden`/S`kan bruges til rekursivt at anvende kommandoen til undermapper. Vær forsigtig, når du bruger denne mulighed for at undgå uønskede omdøbninger i mange filer og mapper.

RENAME /S Old_main directory New_main directory

5. Overskrivning af filer og mapper: Sørg for, at det nye navn ikke allerede er i brug af en eksisterende fil eller mappe. Det`RENAME`-Kommando overskriver uden varsel. 6. Udfør en sikkerhedskopi: Især når du omdøber flere filer eller mapper, er det tilrådeligt at udføre en sikkerhedskopi for at undgå utilsigtet tab af data. Det er vigtigt at`RENAME`-Kommando skal bruges med forsigtighed, især når du bruger jokertegn eller den rekursive mulighed. Kontroller omhyggeligt de tilsigtede filer eller mapper, der skal omdøbes for at undgå uønskede konsekvenser.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje RENAME - Omdøber en eller flere filer.

HTTP: ... console/da/055.htm
0.093
12027

Die vorinstallierte Taschenrechner-APP bei Windows-10 finden und einsetzen!

After monitor exchange desktop icons disappeared on Windows 11/10!

Hotkey to switch between virtual desktops in Windows 10 / 11!

Find the Windows 10/11 Autostart Folder (auto startup directory)!

Classic Power / Energy Options on Windows 11, 10, ...!

Make sure the desktop notes are deleted in terms of privacy!(0)