Kommando-linje RENAME - Omdøber en eller flere filer. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP RENAME
Omdøber en eller flere filer.

RENAME [drev:][sti]filnavn1 filnavn2.
REN [drev:][sti]filnavn1 filnavn2.

Bemærk, at du ikke kan angive et nyt drev eller
en ny sti til filen, som skal omdøbes.C:\WINDOWS>HELP REPLACE
Erstatter filer.

REPLACE [drev1:][sti1]filnavn [drev2:][sti2] [/A] [/P] [/R] [/W]
REPLACE [drev1:][sti1]filnavn [drev2:][sti2] [/P] [/R] [/S] [/W]
[/U]

[drev1:][sti1]filnavn Angiver kildefilen eller -filerne.
[drev2:][sti2] Angiver destinationsmappen,
hvor filer skal erstattes.
/A Føjer nye filer til destinationsmappen.
Den kan ikke bruges med parametrene /S
eller /U.
/P Beder om bekræftelse før erstatning af en
fil
eller tilføjelse af en kildefil.
/R Erstatter både skrivebeskyttede filer såvel
som
ubeskyttede filer.
/S Erstatter filer i alle destinationsmappens
undermapper. Den kan ikke bruges med
parameteren /A.
/W Venter på, at du skal indsætte en diskette
før start.
/U Erstatter (opdaterer) kun
destinationsfiler,
der er ældre end kildefilerne. Kan ikke
benyttes med
parameteren /A.C:\WINDOWS>HELP RMDIR
Fjerner (sletter) en mappe.

RMDIR [/S] [/Q] [drev:]sti
RD [/S] [/Q] [drev:]sti

/S Fjerner den angivne mappe samt alle dens underordnede
mapper
og filer. Bruges til at fjerne et mappetræ.

/Q Spørger ikke om bekræftelse før mappetræ fjernes med
/S
GOTO : HELP SET
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kommando-linje RENAME - Omdøber en eller flere filer.

HTTP: ... console/da/055.htm
0.203
12027

Popup-Menüs im Alternativem Dateimanager für Windows OS!

 /

New overview of commands and better editable keyboard commands!

 /

What is phishing?

 /

2 x Quad-Explorer mit separaten Einstellungen!

 /

Quick Text Paste commands and wildcards (placeholder)!

 /

I'm missing a option 'Auto column width'?

 /

Scan multiple pages and create (save) as a single PDF file?

 /

How can I remove delete jobs from the Windows Restart job!

 /

Kids login protection under Windows 10 on tablet or desktop PC!

 /

Where is the Advanced System Properties in Windows-10?

 /

Enabling mouse over scrolling, i use the mouse scroll wheel!?

 /

Einfacher Zugriff auf das Auswerfen von Laufwerken über das Taskleisten-Menü und Explore!

 /