ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP RENAME
Omdøber en eller flere filer.

RENAME [drev:][sti]filnavn1 filnavn2.
REN [drev:][sti]filnavn1 filnavn2.

Bemærk, at du ikke kan angive et nyt drev eller
en ny sti til filen, som skal omdøbes.C:\WINDOWS>HELP REPLACE
Erstatter filer.

REPLACE [drev1:][sti1]filnavn [drev2:][sti2] [/A] [/P] [/R] [/W]
REPLACE [drev1:][sti1]filnavn [drev2:][sti2] [/P] [/R] [/S] [/W]
[/U]

[drev1:][sti1]filnavn Angiver kildefilen eller -filerne.
[drev2:][sti2] Angiver destinationsmappen,
hvor filer skal erstattes.
/A Føjer nye filer til destinationsmappen.
Den kan ikke bruges med parametrene /S
eller /U.
/P Beder om bekræftelse før erstatning af en
fil
eller tilføjelse af en kildefil.
/R Erstatter både skrivebeskyttede filer såvel
som
ubeskyttede filer.
/S Erstatter filer i alle destinationsmappens
undermapper. Den kan ikke bruges med
parameteren /A.
/W Venter på, at du skal indsætte en diskette
før start.
/U Erstatter (opdaterer) kun
destinationsfiler,
der er ældre end kildefilerne. Kan ikke
benyttes med
parameteren /A.C:\WINDOWS>HELP RMDIR
Fjerner (sletter) en mappe.

RMDIR [/S] [/Q] [drev:]sti
RD [/S] [/Q] [drev:]sti

/S Fjerner den angivne mappe samt alle dens underordnede
mapper
og filer. Bruges til at fjerne et mappetræ.

/Q Spørger ikke om bekræftelse før mappetræ fjernes med
/S
GOTO : HELP SET

Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... console/da/055.htm
0.046

Suche einen Bildschirmschoner, um alle Ordner von Bildern in Windows 8.1 / 8 zu sehen?

 /

How do I set sleep mode in windows 10?

 /

Direct Download free antivirus software for Windows from Microsoft (7,8,Vista,xp)!

 /

How can i enable/switch on Windows 8 and Win 8.1 to the 1680x1050 screen resolution?

 /

Help: "Connection error" in Windows-10 when the folder is locked!

 /

Probleme nach Aktualisierung des Grafikkartentreiber NVIDIA GeForce bei Windows 7/8.1/10!

 /

Recycle Bin on the Desktop Taskbar in Windows 8.1 / 10 for drag and drop to trash, how to?

 /

USB Stick überprüfen bei Windows-7, wie geht das?

 /