ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>CONVLOG /?
'convlog' blev ikke genkendt som en intern eller ekstern
kommando,
et program eller en batchfil.C:\WINDOWS>DEBUG /?
'debug' blev ikke genkendt som en intern eller ekstern kommando,
et program eller en batchfil.C:\WINDOWS>DRIVERQUERY /?

DRIVERQUERY [/S system [/U brugernavn [/P [adgangskode]]]]
[/FO format] [/NH] [/SI] [/V]
Beskrivelse:
Gør det muligt for en administrator at vise en liste over
de installerede enhedsdrivere.

Parameterliste:
/S system Angiver det fjernsystem, der skal
oprettes
forbindelse til.

/U [domæne\]bruger Angiver den brugerkontekst,
som kommandoen skal køres under.

/P [adgangskode] Angiver adgangskoden for den
angivne
brugerkontekst.

/FO format Angiver den outputtype, der bliver
vist.
Gyldige værdier, som kan overføres
med
parameteren er: "TABLE", "LIST",
"CSV".

/NH Angiver, at "kolonneoverskriften"
skal ikke vises. Kun gyldig for
formaterne "TABLE" og "CSV".

/SI Viser oplysninger for signerede
drivere.

/V Viser kontroloutput. Gælder ikke
for signerede drivere.

/? Viser denne Hjælp-meddelelse.

Eksempler:
DRIVERQUERY
DRIVERQUERY /FO CSV /SI
DRIVERQUERY /NH
DRIVERQUERY /S IP-adresse /U bruger /V
DRIVERQUERY /S system /U domæne\bruger /P adgangskode /FO
LIST

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando-linje convlog - 'convlog' er ikke genkendt som en intern eller ekstern kommando, betjenes program eller en batchfil.

HTTP: ... console/da/074.htm
0.186
21940

Windows Z menu as an alternative to the Windows X menu (10, 8.1, 7)!

 /

Summer time and winter time make time stamp corrections for files and directorys!

 /

The wrong program opens a file in Explorer View, why?

 /

How can i browse FTP folders in Explorer Views, do you support SFTP?

 /

Diverse Windows Service Packs!

 /

Unterschied _ttof, atof, _atof_l, _wtof, _wtof_l in C++ und C?

 /

How can I deactivate the Windows 8.1 Favorites in the navigation pane?

 /

Is there a way to change the background which is currently Black?

 /

Can I Download the Windows-10 and Install it!

 /

Ich kriege im Bezug Programm-Erweiterung viele Mails!

 /

Geschwindigkeit Mobile Daten LTE/4G/2G/E am Samsung Galaxy anpassen?

 /

Is there a command line option to start Always Mouse Wheel minimized (in Tray)?

 /