ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PATH
Näyttää tai asettaa hakupolun suoritettaville tiedostoille.

PATH [[asema:]polku[;...][;%PATH%]
PATH ;

Tyhjennä kaikki hakupolkuasetukset ja ohjaa CMD.EXE etsimään
vain nykyisestä kansiosta kirjoittamalla PATH ;.
PATH ilman parametreja näyttää nykyisen polun.
Merkkijonon %PATH% sisällyttäminen uuteen polkuasetukseen liittää
vanhan
polun uuteen polkuasetukseen.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Keskeyttää komentojono-ohjelman suorituksen ja näyttää sanoman
Jatka painamalla mitä tahansa näppäintä . . .


C:\WINDOWS>HELP POPD
Siirtyy kansioon, joka tallennettiin PUSHD-komennolla.

POPD


Jos komentolaajennukset ovat käytössä, POPD-komento poistaa
PUSHD:n luomat tilapäiset levyasematunnukset, kun asema
poistuu kansiopinosta POPD:ia käytettäessä.
GOTO : HELP PRINT

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Komento PATH - Näyttää tai asettaa hakupolun suoritustiedostoille.

HTTP: ... console/fi/045.htm
0.281
15730

Problems with fonts on Windows 8.1 / 10 how to reset font to default?

 /

Help, no Tool-Bar and Address-Bar in Explorer View of Quad-Dir?

 /

Help Windows 10 does not have any libraries, what am I doing wrong?

 /

Hibernate and Standby difference on Windows 10 / 8.1 / 7 PC?

 /

Windows 10 all apps directory (open, find, delete, cleen)?

 /

Windows 10 SDK c++ Download!

 /

Windows 10 manual or help for free?

 /

Seit ca. einigen Versionen vor Q-Dir 4.xx startet das Programm sehr langsam!

 /

How can i sign up, register, log in on Facebook.com?

 /

Keyboard Einstellungen Windows 10!

 /

What I have to use Portable or X64, or ... of FontView OK?

 /

Create desktop program shortcuts in Windows 8.1 and 10! 

 /