Komento tracert6 - tracert6 ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>TRACERT6 /?
tracert6 ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.C:\WINDOWS>TRACERT /?

Käyttö: tracert [-d] [-h siirräntävälejä_enint] [-j
isäntäluettelo]
[-w aikakatkaisu] [-R] [-S lähdeosoite] [-4] [-6]
kohteen_nimi

Parametrit:
-d Isännän osoitetta ei selvitetä.
-h siirräntävälejä_enint Määrittää kohteen etsimisessä
käytettävien
siirräntävälien enimmäismäärän.
-j isäntäluettelo Osittainen lähdereititys (vain
IPv4).
-w aikakatkaisu Määrittää vastauksen odotusajan
millisekunteina.
-R Paluureitin jäljitys (vain IPv6).
-S lähdeosoite Käytettävä lähdeosoite (vain IPv6).
-4 Pakottaa IPv4:n käytettäväksi.
-6 Pakottaa IPv6:n käytettäväksi.C:\WINDOWS>TSCON /?
tscon ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Komento tracert6 - tracert6

HTTP: ... console/fi/164.htm
0.234
6982

Is on Windows x64 the x64 version of NonCompressibleFiles faster or better?

 /

Vollständigen Ordnerpfad in der Titelleiste von Quad-Explorer unter Windows anzeigen!

 /

Print the File Explorer thumbnails to see it on paper!

 /

What is a blue screen?

 /

Was ist ein Mausrad?

 /

How do I find the quicktextpaste.ini (create a backup )?

 /

The fastest way to see the performance index under Windows 10!

 /

Desktopsymbole automatisch ausblenden unter Windows 10, 8.1, 7 ....!

 /

Was ist ein Desktop, mit Beispiel?

 /

Wi-Fi Password of your Current Network (show, find, hack)?

 /

Create sub-menus for multiple text commands!

 /

Colored alternative to the cmd.exe Console!

 /