ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>TRACERT6 /?
tracert6 ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.C:\WINDOWS>TRACERT /?

Käyttö: tracert [-d] [-h siirräntävälejä_enint] [-j
isäntäluettelo]
[-w aikakatkaisu] [-R] [-S lähdeosoite] [-4] [-6]
kohteen_nimi

Parametrit:
-d Isännän osoitetta ei selvitetä.
-h siirräntävälejä_enint Määrittää kohteen etsimisessä
käytettävien
siirräntävälien enimmäismäärän.
-j isäntäluettelo Osittainen lähdereititys (vain
IPv4).
-w aikakatkaisu Määrittää vastauksen odotusajan
millisekunteina.
-R Paluureitin jäljitys (vain IPv6).
-S lähdeosoite Käytettävä lähdeosoite (vain IPv6).
-4 Pakottaa IPv4:n käytettäväksi.
-6 Pakottaa IPv6:n käytettäväksi.C:\WINDOWS>TSCON /?
tscon ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Komento tracert6 - tracert6

HTTP: ... console/fi/164.htm
0.311
6982

Enable and disable drive compression on Windows 10!

 /

Under Windows 10, enable and turn off the device search, but can I?

 /

Windows-10 Standard User Konto zum Gast- Benutzer machen, wie geht das?

 /

Where is the free antivirus freeware for MS Windows 7?

 /

In Windows-10 Doppelt-Tipp-Zeit bei Touch Screens ändern?

 /

Portable use of the process killer under Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

File and Folder counter / number in an Explorer column!

 /

Can I work with MS OneDrive and other cloud storage?

 /

Find similar flipped and rotated pictures on your Computer!

 /

Run in windows 8.1 / 10 (find, dialog, box, start, open)?

 /

Download Viewer für Word, Excel, PowerPoint, Access, Visio!

 /

How to change Short, Long, Date, Time format in Windows 10, 8.1, 7, ...?

 /