ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>TRACERT /?

Käyttö: tracert [-d] [-h siirräntävälejä_enint] [-j
isäntäluettelo]
[-w aikakatkaisu] [-R] [-S lähdeosoite] [-4] [-6]
kohteen_nimi

Parametrit:
-d Isännän osoitetta ei selvitetä.
-h siirräntävälejä_enint Määrittää kohteen etsimisessä
käytettävien
siirräntävälien enimmäismäärän.
-j isäntäluettelo Osittainen lähdereititys (vain
IPv4).
-w aikakatkaisu Määrittää vastauksen odotusajan
millisekunteina.
-R Paluureitin jäljitys (vain IPv6).
-S lähdeosoite Käytettävä lähdeosoite (vain IPv6).
-4 Pakottaa IPv4:n käytettäväksi.
-6 Pakottaa IPv6:n käytettäväksi.C:\WINDOWS>TSCON /?
tscon ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.C:\WINDOWS>TSDISCON /?
tsdiscon ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.
GOTO : TSKILL /?


Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... console/fi/165.htm
0.077

Create Character Map Windows 7 Desktop-Shortcut to insert a special character into a document?

 /

Remove transparent icons on the Windows 10 desktop?

 /

How to manage the Windows 10 (management features)?

 /

LCD-Monitore, Laptopbildschirme und feste Bildschirmauflösung ist falsch?

 /

Vorschau der PDF-Ausgabedatei!

 /

Windows 10 Update and Folder Protection turn off and on, how to?

 /

How to restart windows programs or processes with ProcessKO?

 /

Hilfe, die Dateien in Windows-7 werden mit dem falschen Programm geöffnet?

 /