Komento tracert - tracert ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>TRACERT /?

Käyttö: tracert [-d] [-h siirräntävälejä_enint] [-j
isäntäluettelo]
[-w aikakatkaisu] [-R] [-S lähdeosoite] [-4] [-6]
kohteen_nimi

Parametrit:
-d Isännän osoitetta ei selvitetä.
-h siirräntävälejä_enint Määrittää kohteen etsimisessä
käytettävien
siirräntävälien enimmäismäärän.
-j isäntäluettelo Osittainen lähdereititys (vain
IPv4).
-w aikakatkaisu Määrittää vastauksen odotusajan
millisekunteina.
-R Paluureitin jäljitys (vain IPv6).
-S lähdeosoite Käytettävä lähdeosoite (vain IPv6).
-4 Pakottaa IPv4:n käytettäväksi.
-6 Pakottaa IPv6:n käytettäväksi.C:\WINDOWS>TSCON /?
tscon ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.C:\WINDOWS>TSDISCON /?
tsdiscon ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.
GOTO : TSKILL /?
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Komento tracert - tracert

HTTP: ... console/fi/165.htm
0.125
6767

How to create at once several subfolders levels (commando-line)?

 /

Das Netzlaufwerk ist bei Neustart von Windows nicht da (10, 8.1, 7)?

 /

Einfaches Ein- und Ausschalten des Sperrbildschirms mit NoLockScreen.OK!

 /

Screenshot Problem in Experience-Index-OK (fixed)!

 /

Windows 10 drop-down menus are aligned to the left, why not right?

 /

Film.Strip.Explorer is the film strip view from Windows XP for 10! 

 /

Windows

 /

Set Countdown Timer and use Stopwatches in Windows 10, can I?

 /

Why unlock and delete Windows files?

 /

This file can not be deleted!

 /

Hilfe! Microsoft hat bei Windows 7 die Menüs vergessen?

 /

Senden Sie PDF direkt per E-Mail über das Programmmenü, ganz easy!

 /