ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>TRACERT /?

Käyttö: tracert [-d] [-h siirräntävälejä_enint] [-j
isäntäluettelo]
[-w aikakatkaisu] [-R] [-S lähdeosoite] [-4] [-6]
kohteen_nimi

Parametrit:
-d Isännän osoitetta ei selvitetä.
-h siirräntävälejä_enint Määrittää kohteen etsimisessä
käytettävien
siirräntävälien enimmäismäärän.
-j isäntäluettelo Osittainen lähdereititys (vain
IPv4).
-w aikakatkaisu Määrittää vastauksen odotusajan
millisekunteina.
-R Paluureitin jäljitys (vain IPv6).
-S lähdeosoite Käytettävä lähdeosoite (vain IPv6).
-4 Pakottaa IPv4:n käytettäväksi.
-6 Pakottaa IPv6:n käytettäväksi.C:\WINDOWS>TSCON /?
tscon ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.C:\WINDOWS>TSDISCON /?
tsdiscon ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.
GOTO : TSKILL /?


Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... console/fi/165.htm
0.03

How can I deactivate the Windows 8 / 8.1 Favorites in the navigation pane (folder tree view show)?

 /

Datenübertragung zu langsam. W10 Defender aktiviert sich immer wieder!

 /

New Line in Quick text Paste? (\n and nc)

 /

Auto expand the folders in Windows 10 MS-Explorer, how to?

 /

Windows-7 Netzwerk (Netzwerkkarte, Netzwerkadapter) schnell und kurzfristig aktivieren, oder deaktivieren!

 /

Wi-Fi Password of your Current Network (show, find, hack)?

 /

How to use large windows desktop clock?

 /

Bei jedem Update mehrere Gigabyte Download, was mache ich falsch?

 /