ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>TRACERT /?

Käyttö: tracert [-d] [-h siirräntävälejä_enint] [-j
isäntäluettelo]
[-w aikakatkaisu] [-R] [-S lähdeosoite] [-4] [-6]
kohteen_nimi

Parametrit:
-d Isännän osoitetta ei selvitetä.
-h siirräntävälejä_enint Määrittää kohteen etsimisessä
käytettävien
siirräntävälien enimmäismäärän.
-j isäntäluettelo Osittainen lähdereititys (vain
IPv4).
-w aikakatkaisu Määrittää vastauksen odotusajan
millisekunteina.
-R Paluureitin jäljitys (vain IPv6).
-S lähdeosoite Käytettävä lähdeosoite (vain IPv6).
-4 Pakottaa IPv4:n käytettäväksi.
-6 Pakottaa IPv6:n käytettäväksi.C:\WINDOWS>TSCON /?
tscon ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.C:\WINDOWS>TSDISCON /?
tsdiscon ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.
GOTO : TSKILL /?

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Komento tracert - tracert

HTTP: ... console/fi/165.htm
0.187
6767

What is an Office Product Key Card?

 /

Wann endet der Windows 7, 8.1, 10 Support?

 /

Portable rules from 2018, Windows 10, 8.1, 7!

 /

Can I use voice search in Google Chrome on Windows?

 /

How do I remove the reboot deletion program from my windows 10?

 /

Create Character Map Windows 7 Desktop-Shortcut to insert a special character into a document?

 /

Where are fonts stored in Windows 10 and the font directory location?

 /

Den Domainnamenserver (DNS) auf einem Windows-Server deaktivieren?

 /

Favorites KOs for a quick termination of the windows processes!

 /

Reset Q-Dir Explorer to defaults as in fresh Install (Uninstall, Autoupdate)!

 /

Unlock and delete Files and Folder via MS File-Explorer Context Menu?

 /

Erstellen von Tür Notizen und zum Drucken plus kostenlos!

 /