ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>TRACERT /?

Käyttö: tracert [-d] [-h siirräntävälejä_enint] [-j
isäntäluettelo]
[-w aikakatkaisu] [-R] [-S lähdeosoite] [-4] [-6]
kohteen_nimi

Parametrit:
-d Isännän osoitetta ei selvitetä.
-h siirräntävälejä_enint Määrittää kohteen etsimisessä
käytettävien
siirräntävälien enimmäismäärän.
-j isäntäluettelo Osittainen lähdereititys (vain
IPv4).
-w aikakatkaisu Määrittää vastauksen odotusajan
millisekunteina.
-R Paluureitin jäljitys (vain IPv6).
-S lähdeosoite Käytettävä lähdeosoite (vain IPv6).
-4 Pakottaa IPv4:n käytettäväksi.
-6 Pakottaa IPv6:n käytettäväksi.C:\WINDOWS>TSCON /?
tscon ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.C:\WINDOWS>TSDISCON /?
tsdiscon ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.
GOTO : TSKILL /?

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Komento tracert - tracert

HTTP: ... console/fi/165.htm
0.203
6767

Es gibt mehrere Onlinelösungen für Präsentationen!

 /

The Windows 8.1 Desktop Search!

 /

Was bedeutet der Ordner Programme (x86) bei Windows 7?

 /

Wo ist WordPad in Windows 10 / 11 (Finden , Öffnen, Hilfe)?

 /

Difference between hack and break in?

 /

Windows 10 / 11 Desktop not showing, why, what can i do?

 /

Show the full path in the explorer title bar on Windows 10/11!

 /

Where is MS Paint in Windows 10 / 11, can I find,  run, start?

 /

How big is Windows 10, size on disk after install on an partition?

 /

What is a plotter?

 /

Volume control in the notification area of ​​the taskbar activate / deactivate!

 /

I don't understand the "Mark better pictures" function in the program?

 /