ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>TRACERT /?

Käyttö: tracert [-d] [-h siirräntävälejä_enint] [-j
isäntäluettelo]
[-w aikakatkaisu] [-R] [-S lähdeosoite] [-4] [-6]
kohteen_nimi

Parametrit:
-d Isännän osoitetta ei selvitetä.
-h siirräntävälejä_enint Määrittää kohteen etsimisessä
käytettävien
siirräntävälien enimmäismäärän.
-j isäntäluettelo Osittainen lähdereititys (vain
IPv4).
-w aikakatkaisu Määrittää vastauksen odotusajan
millisekunteina.
-R Paluureitin jäljitys (vain IPv6).
-S lähdeosoite Käytettävä lähdeosoite (vain IPv6).
-4 Pakottaa IPv4:n käytettäväksi.
-6 Pakottaa IPv6:n käytettäväksi.C:\WINDOWS>TSCON /?
tscon ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.C:\WINDOWS>TSDISCON /?
tsdiscon ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.
GOTO : TSKILL /?


Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/fi/165.htm
0.093

How to install Windows-10 without Microsoft Live Account?

 /

WinPing für komfortables Pingen unter Windows 10, 8.1, 7   .

 /

Der Leistungsindex von 8.1/10 Windows ist wieder da!

 /

How to change Short date and/or Long date format in Windows-7 (10/8.1)?

 /

How to change Windows Border Color in Windows-7?

 /

What are system properties?

 /

Wie kann ich das nervige Klicken im Windows Internet Explorer abschalten?

 /

Download designs, or themes for Windows 8.1, 7, or 8!

 /