Komento tracert - tracert ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>TRACERT /?

Käyttö: tracert [-d] [-h siirräntävälejä_enint] [-j
isäntäluettelo]
[-w aikakatkaisu] [-R] [-S lähdeosoite] [-4] [-6]
kohteen_nimi

Parametrit:
-d Isännän osoitetta ei selvitetä.
-h siirräntävälejä_enint Määrittää kohteen etsimisessä
käytettävien
siirräntävälien enimmäismäärän.
-j isäntäluettelo Osittainen lähdereititys (vain
IPv4).
-w aikakatkaisu Määrittää vastauksen odotusajan
millisekunteina.
-R Paluureitin jäljitys (vain IPv6).
-S lähdeosoite Käytettävä lähdeosoite (vain IPv6).
-4 Pakottaa IPv4:n käytettäväksi.
-6 Pakottaa IPv6:n käytettäväksi.C:\WINDOWS>TSCON /?
tscon ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.C:\WINDOWS>TSDISCON /?
tsdiscon ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.
GOTO : TSKILL /?
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Komento tracert - tracert

HTTP: ... console/fi/165.htm
0.296
6767

Folder everybody permissions windows 10 (everyone)?

 /

Shift + right click context menu in the explorer views!

 /

Starten des Geräte-Managers unter Windows 8, 8.1 und Win 10 (öffnen, finden)!

 /

CMD commands to control power settings under Windows, with examples?

 /

Was sind Variablen?

 /

Can I use the bin-to-iso tool in the business area, ergo commercial!

 /

Move Files with Powershell and CMD (examples)!

 /

I found thousands of photos, how could I select all?

 /

Command line CMD background customize color, but how, with example?

 /

Double-click with the mouse on a space and a directory level higher!

 /

Q-Dir and known bugs! 

 /

How to start directx diagnostic tool in Windows 8.1 / 10 x64/x32 bit (version, find, open)?

 /