ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>TRACERT /?

Käyttö: tracert [-d] [-h siirräntävälejä_enint] [-j
isäntäluettelo]
[-w aikakatkaisu] [-R] [-S lähdeosoite] [-4] [-6]
kohteen_nimi

Parametrit:
-d Isännän osoitetta ei selvitetä.
-h siirräntävälejä_enint Määrittää kohteen etsimisessä
käytettävien
siirräntävälien enimmäismäärän.
-j isäntäluettelo Osittainen lähdereititys (vain
IPv4).
-w aikakatkaisu Määrittää vastauksen odotusajan
millisekunteina.
-R Paluureitin jäljitys (vain IPv6).
-S lähdeosoite Käytettävä lähdeosoite (vain IPv6).
-4 Pakottaa IPv4:n käytettäväksi.
-6 Pakottaa IPv6:n käytettäväksi.C:\WINDOWS>TSCON /?
tscon ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.C:\WINDOWS>TSDISCON /?
tsdiscon ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.
GOTO : TSKILL /?

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Komento tracert - tracert

HTTP: ... console/fi/165.htm
0.202
6767

Save Desktop Layout in *.dok file or *.ini!

 /

Recycle Bin Settings on Windows, (open, modify)?

 /

Set countdown to shutdown the PC at the specified time!

 /

Problem PERL on ISS 7.5 MS Web Server, invalid character: "?

 /

Unlock and delete Files and Folder via MS File-Explorer Context Menu?

 /

How can I set the Windows turn off timer / shut down (10 / 8.1 / 7)?

 /

Does BIN to ISO support MODE2 / 2352 and MODE1 / 2048 ISO9660 UDF?

 /

Wie kann ich im Vista Explorer den vollständigen Pfad anzeigen?

 /

Modify SmartScreen on Windows 10 (turn off, enable)?

 /

Windows 10 all apps directory (open, find, delete, cleen)?

 /

Find Advanced display Settings on Windows 10 and server!

 /

Dateien verwalten unter Windows kann so einfach sein!

 /