ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>TRACERT /?

Käyttö: tracert [-d] [-h siirräntävälejä_enint] [-j
isäntäluettelo]
[-w aikakatkaisu] [-R] [-S lähdeosoite] [-4] [-6]
kohteen_nimi

Parametrit:
-d Isännän osoitetta ei selvitetä.
-h siirräntävälejä_enint Määrittää kohteen etsimisessä
käytettävien
siirräntävälien enimmäismäärän.
-j isäntäluettelo Osittainen lähdereititys (vain
IPv4).
-w aikakatkaisu Määrittää vastauksen odotusajan
millisekunteina.
-R Paluureitin jäljitys (vain IPv6).
-S lähdeosoite Käytettävä lähdeosoite (vain IPv6).
-4 Pakottaa IPv4:n käytettäväksi.
-6 Pakottaa IPv6:n käytettäväksi.C:\WINDOWS>TSCON /?
tscon ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.C:\WINDOWS>TSDISCON /?
tsdiscon ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.
GOTO : TSKILL /?


Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... console/fi/165.htm
0.046

Auto expand the folders in Windows 10 MS-Explorer, how to?

 /

Make Windows command prompt wider, how to?

 /

WinScan2PDF and TWAIN!

 /

QuickTextPaste Video!

 /

Anfrage auf ein kleines Programm, das den Stromsparmodus, Standby, Ruhezustand verhindert?

 /

Create a password reset disk for Windows 8.1 and Win 10 PW recovery?

 /

Herzen und Blumen für den Mauszeiger bei  Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Command Line to list / cancel print jobs / Example?

 /