ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP LABEL
De volumenaam van een schijf maken, wijzigen of verwijderen

LABEL [station:][naam]
LABEL [/MP] [volume] [naam]

station: Geeft de stationsletter van een station aan.
naam Geeft de naam van het volume aan.
/MP Geeft aan dat het volume moet worden behandeld
als
koppelpunt of als volumenaam.
volume Geeft het koppelpunt, de volumenaam of
stationsletter
(gevolgd door een dubbele punt) aan. Als de
volumenaam
is opgegeven, is de optie /MP niet nodig.C:\WINDOWS>HELP MD
Een nieuwe map maken.

MKDIR [station:]pad
MD [station:]pad

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, verandert MKDIR als
volgt:

MKDIR maakt alle tussenliggende mappen in het pad, indien nodig.
Bijvoorbeeld: neem aan dat \a niet bestaat, dan is de opdracht:

mkdir \a\b\c\d

hetzelfde als:

mkdir \a
chdir \a
mkdir b
chdir b
mkdir c
chdir c
mkdir d

Dit is wat u moet typen als de extensies zijn uitgeschakeld.C:\WINDOWS>HELP MKDIR
Een nieuwe map maken.

MKDIR [station:]pad
MD [station:]pad

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, verandert MKDIR als
volgt:

MKDIR maakt alle tussenliggende mappen in het pad, indien nodig.
Bijvoorbeeld: neem aan dat \a niet bestaat, dan is de opdracht:

mkdir \a\b\c\d

hetzelfde als:

mkdir \a
chdir \a
mkdir b
chdir b
mkdir c
chdir c
mkdir d

Dit is wat u moet typen als de extensies zijn uitgeschakeld.
GOTO : HELP MODE

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
De opdracht LABEL - De volumenaam van een schijf instellen, wijzigen of verwijderen.

HTTP: ... console/nl/039.htm
0.156
17662

Befehl um die erweiterte Freigabeeinstellungen in Windows 10 zu öffnen?

 /

Local Security Policy in Windows 10!

 /

Excel Tag Uhrzeit Text behandeln und Tage dazu addieren, aber wie?

 /

Wie kann man die E-Mails vom Outlook-Express nach Live-Mail exportieren?

 /

The Stone Clock for The Windows Desktop!

 /

Canon for older printer / scanner problem under Windows 10 no drivers!

 /

Send PDF directly via e-mail over the program menu, very easy!

 /

New save options for custom text (wildcards), can I?

 /

Create search shortcut on Windows-10 Desktop, how to?

 /

Change the Win-7 thousand separator (distinction) and decimal symbol!

 /

MagicMouseTrails Magische Mausspuren am Windows Desktop!

 /

So geben Sie Emoji mit der Touch-Tastatur (Bildschirmtastatur) ein auf Windows 10!

 /