ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP LABEL
De volumenaam van een schijf maken, wijzigen of verwijderen

LABEL [station:][naam]
LABEL [/MP] [volume] [naam]

station: Geeft de stationsletter van een station aan.
naam Geeft de naam van het volume aan.
/MP Geeft aan dat het volume moet worden behandeld
als
koppelpunt of als volumenaam.
volume Geeft het koppelpunt, de volumenaam of
stationsletter
(gevolgd door een dubbele punt) aan. Als de
volumenaam
is opgegeven, is de optie /MP niet nodig.C:\WINDOWS>HELP MD
Een nieuwe map maken.

MKDIR [station:]pad
MD [station:]pad

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, verandert MKDIR als
volgt:

MKDIR maakt alle tussenliggende mappen in het pad, indien nodig.
Bijvoorbeeld: neem aan dat \a niet bestaat, dan is de opdracht:

mkdir \a\b\c\d

hetzelfde als:

mkdir \a
chdir \a
mkdir b
chdir b
mkdir c
chdir c
mkdir d

Dit is wat u moet typen als de extensies zijn uitgeschakeld.C:\WINDOWS>HELP MKDIR
Een nieuwe map maken.

MKDIR [station:]pad
MD [station:]pad

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, verandert MKDIR als
volgt:

MKDIR maakt alle tussenliggende mappen in het pad, indien nodig.
Bijvoorbeeld: neem aan dat \a niet bestaat, dan is de opdracht:

mkdir \a\b\c\d

hetzelfde als:

mkdir \a
chdir \a
mkdir b
chdir b
mkdir c
chdir c
mkdir d

Dit is wat u moet typen als de extensies zijn uitgeschakeld.
GOTO : HELP MODE


Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/nl/039.htm
0.093

Wie kann ich Windows-10 richtig Ausschalten?

 /

How to define in Windows 8.1 / 10 a program to open multiple file types?

 /

Smart screen and upgrade problem with Win-10!

 /

Paint Stress test for Laptop, Notebooks, Tablets, Desktop PCs or Surface Pro and Go!

 /

Activate Windows 8 / 10 and 8.1 screen saver via screensaver settings!

 /

Uninstall or delete Windows 8.1 / 10 Applications!

 /

Kann man Programmnamen in der Windows 10 Taskleiste anzeigen (Symbole)?

 /

Rechtschreibprüfung Windows 10 Rechtschreibfehler, Einstellungen!

 /