ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP RD
Een map verwijderen.

RMDIR [/S] [/Q] [station:]pad
RD [/S] [/Q] [station:]pad

/S Verwijdert naast alle mappen en bestanden in de opgegeven
map ook de map zelf. Deze schakeloptie wordt gebruikt
voor het verwijderen van een mapstructuur.

/Q Stille modus, niet om bevestiging vragen bij het
verwijderen van
mapstructuur met /SC:\WINDOWS>HELP RECOVER
Leesbare informatie van een beschadigde of onbruikbare schijf
herstellen.

RECOVER [station:][pad]bestandsnaam
Raadpleeg Windows Help voordat u de opdracht RECOVER gebruikt.C:\WINDOWS>HELP REM
Commentaar opnemen in een batchbestand of in het bestand
CONFIG.SYS.

REM [commentaar]
GOTO : HELP REN

Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/nl/051.htm

0.061

Running Visual C++ 6.0 on Windows 8.1, 8 and 10!

 /

Setup lock-out user account under Windows!

 /

How to save and open searches in Windows 7 ?

 /

VHD, what is this file?

 /

Windows desktop in the foreground at click doesn't work?

 /

Kann man in Windows 8.1 / 10 den Sperrbildschirm deaktivieren?

 /

Roxio Creator und Q-Dir Problem!

 /

Has the Quad-Dir-Explorer fast access to frequently used programs?

 /