ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP RD
Een map verwijderen.

RMDIR [/S] [/Q] [station:]pad
RD [/S] [/Q] [station:]pad

/S Verwijdert naast alle mappen en bestanden in de opgegeven
map ook de map zelf. Deze schakeloptie wordt gebruikt
voor het verwijderen van een mapstructuur.

/Q Stille modus, niet om bevestiging vragen bij het
verwijderen van
mapstructuur met /SC:\WINDOWS>HELP RECOVER
Leesbare informatie van een beschadigde of onbruikbare schijf
herstellen.

RECOVER [station:][pad]bestandsnaam
Raadpleeg Windows Help voordat u de opdracht RECOVER gebruikt.C:\WINDOWS>HELP REM
Commentaar opnemen in een batchbestand of in het bestand
CONFIG.SYS.

REM [commentaar]
GOTO : HELP REN

Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/nl/051.htm

0.108

12-Ants for the Windows Desktop!

 /

Alle Schriftarten ohne Installation für andere Windows Programme registrieren?

 /

Quick visual overview of all installed windows fonts and use fonts without installing!

 /

Wie kann ich die Bildschirmlupe aktivieren in Normal, Echtzeit, Vollbild?

 /

Download Viewer für Word, Excel, PowerPoint, Access, Visio!

 /

Windows 8.1 Desktop Shortcut for Standard User to run an program as administrator!

 /

Drag und Drop Problem mit Always Mouse Wheel?

 /

Windows 7 fax and scan, how to find?

 /