De opdracht RENAME - De naam van een bestand of bestanden wijzigen. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP RENAME
De naam van een bestand of bestanden wijzigen.

RENAME [station:][pad]bestandsnaam1 bestandsnaam2
REN [station:][pad]bestandsnaam1 bestandsnaam2

Opmerking: u kunt geen nieuw station of pad opgeven voor uw
doelbestand.C:\WINDOWS>HELP REPLACE
Bestanden vervangen.

REPLACE [station1:][pad1]best.naam [station2:][pad2] [/A] [/P]
[/R] [/W]
REPLACE [station1:][pad1]best.naam [station2:][pad2] [/P] [/R]
[/S] [/W] [/U]

[station1:][pad1]bestandsnaam
Bronbestand(en).
[station2:][pad2] De map waarin de bestanden moeten worden
geplaatst.
/A Voegt nieuwe bestanden toe aan de doelmap.
Kan niet worden gebruikt met schakelopties
/S en /U.
/P Vraagt om bevestiging voordat een
doelbestand wordt
vervangen of een bronbestand wordt
toegevoegd.
/R Vervangt naast onbeveiligde bestanden ook
alleen-
lezenbestanden.
/S Vervangt bestanden in alle submappen van de
doelmap.
Kan niet worden gebruikt met schakeloptie
/A.
/W Wacht totdat u een diskette in het station
plaatst.
/U Vervangt alleen bestanden die ouder zijn dan
bron-
bestanden. Kan niet worden gebruikt met
schakeloptie /A.C:\WINDOWS>HELP RMDIR
Een map verwijderen.

RMDIR [/S] [/Q] [station:]pad
RD [/S] [/Q] [station:]pad

/S Verwijdert naast alle mappen en bestanden in de opgegeven
map ook de map zelf. Deze schakeloptie wordt gebruikt
voor het verwijderen van een mapstructuur.

/Q Stille modus, niet om bevestiging vragen bij het
verwijderen van
mapstructuur met /S
GOTO : HELP SET
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

De opdracht RENAME - De naam van een bestand of bestanden wijzigen.

HTTP: ... console/nl/055.htm
0.187
14234

Customize Quick Launch bar with your own programs or commands Win 10, 8.1, ...!

 /

There are several instances with different directories possible!

 /

Farbschema für Win7 Aero einstellen?

 /

How can i Print Folders and Directory structure ergo Tree on Windows 10!

 /

Where can I see if Service Pack 1 is installed on my Windows 7?

 /

Hilfe, wie kann ich beim Löschen den Papierkorb umgehen?

 /

Download Windows-8 / 8.1 version for testing?

 /

Hintergrund am Rechner ändern Windows (10, 8.1, 7)?

 /

Change default printer settings in Windows 10, 7, 8.1, how to do?

 /

When Unicode version and when Ansi version?

 /

How to open in Windows 8.1/10 the program path through the task manager?

 /

How to find auto startup folder in Windows 10 (Where is it)?

 /