De opdracht RENAME - De naam van een bestand of bestanden wijzigen. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP RENAME
De naam van een bestand of bestanden wijzigen.

RENAME [station:][pad]bestandsnaam1 bestandsnaam2
REN [station:][pad]bestandsnaam1 bestandsnaam2

Opmerking: u kunt geen nieuw station of pad opgeven voor uw
doelbestand.C:\WINDOWS>HELP REPLACE
Bestanden vervangen.

REPLACE [station1:][pad1]best.naam [station2:][pad2] [/A] [/P]
[/R] [/W]
REPLACE [station1:][pad1]best.naam [station2:][pad2] [/P] [/R]
[/S] [/W] [/U]

[station1:][pad1]bestandsnaam
Bronbestand(en).
[station2:][pad2] De map waarin de bestanden moeten worden
geplaatst.
/A Voegt nieuwe bestanden toe aan de doelmap.
Kan niet worden gebruikt met schakelopties
/S en /U.
/P Vraagt om bevestiging voordat een
doelbestand wordt
vervangen of een bronbestand wordt
toegevoegd.
/R Vervangt naast onbeveiligde bestanden ook
alleen-
lezenbestanden.
/S Vervangt bestanden in alle submappen van de
doelmap.
Kan niet worden gebruikt met schakeloptie
/A.
/W Wacht totdat u een diskette in het station
plaatst.
/U Vervangt alleen bestanden die ouder zijn dan
bron-
bestanden. Kan niet worden gebruikt met
schakeloptie /A.C:\WINDOWS>HELP RMDIR
Een map verwijderen.

RMDIR [/S] [/Q] [station:]pad
RD [/S] [/Q] [station:]pad

/S Verwijdert naast alle mappen en bestanden in de opgegeven
map ook de map zelf. Deze schakeloptie wordt gebruikt
voor het verwijderen van een mapstructuur.

/Q Stille modus, niet om bevestiging vragen bij het
verwijderen van
mapstructuur met /S
GOTO : HELP SET
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

De opdracht RENAME - De naam van een bestand of bestanden wijzigen.

HTTP: ... console/nl/055.htm
0.171
14234

Can I uninstall Programs and Features in Windows 7?

 /

Warnungen Viren und Trojaner, es kommt immer dazu, warum?

 /

A List of Windows Shell:Folders Commands?

 /

7Zip Download!

 /

ShellExecuteEx Funktion, Suche LPCITEMIDLIST!

 /

Windows 8.1 and 10: Show installed updates or uninstall?

 /

Soll ich mir eine LED-Lampe kaufen, oder nicht?

 /

Save multiple profiles and INI files to save the magnifier settings!

 /

Windows 7 Benutzer beim Startbildschirm alle Benutzer anzeigen?

 /

Maximize QuickTextPaste to see more information, can I?

 /

Can I customize in Windows-7 the display of dates, times, currency and measurements?

 /

How can I customize the date and time display format in desktop clock?

 /