ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP RENAME
De naam van een bestand of bestanden wijzigen.

RENAME [station:][pad]bestandsnaam1 bestandsnaam2
REN [station:][pad]bestandsnaam1 bestandsnaam2

Opmerking: u kunt geen nieuw station of pad opgeven voor uw
doelbestand.C:\WINDOWS>HELP REPLACE
Bestanden vervangen.

REPLACE [station1:][pad1]best.naam [station2:][pad2] [/A] [/P]
[/R] [/W]
REPLACE [station1:][pad1]best.naam [station2:][pad2] [/P] [/R]
[/S] [/W] [/U]

[station1:][pad1]bestandsnaam
Bronbestand(en).
[station2:][pad2] De map waarin de bestanden moeten worden
geplaatst.
/A Voegt nieuwe bestanden toe aan de doelmap.
Kan niet worden gebruikt met schakelopties
/S en /U.
/P Vraagt om bevestiging voordat een
doelbestand wordt
vervangen of een bronbestand wordt
toegevoegd.
/R Vervangt naast onbeveiligde bestanden ook
alleen-
lezenbestanden.
/S Vervangt bestanden in alle submappen van de
doelmap.
Kan niet worden gebruikt met schakeloptie
/A.
/W Wacht totdat u een diskette in het station
plaatst.
/U Vervangt alleen bestanden die ouder zijn dan
bron-
bestanden. Kan niet worden gebruikt met
schakeloptie /A.C:\WINDOWS>HELP RMDIR
Een map verwijderen.

RMDIR [/S] [/Q] [station:]pad
RD [/S] [/Q] [station:]pad

/S Verwijdert naast alle mappen en bestanden in de opgegeven
map ook de map zelf. Deze schakeloptie wordt gebruikt
voor het verwijderen van een mapstructuur.

/Q Stille modus, niet om bevestiging vragen bij het
verwijderen van
mapstructuur met /S
GOTO : HELP SET

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
De opdracht RENAME - De naam van een bestand of bestanden wijzigen.

HTTP: ... console/nl/055.htm
0.125
14234

Here is a simple example when reading the process list in Task Manager!

 /

Shut down or power off, power on?

 /

DesktopOK isn't saving my desktop icons. How do i uninstall it?

 /

Where is the fonts folder in Windows-7 (find and open)?

 /

Activate the Quad-Explorer top address bar Windows 10, 8.1,...!

 /

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen zum Bilder markieren!

 /

Offline Dateien unter Windows 10 aktivieren!

 /

Can i uninstall Find.Same.Images.OK from Windows 10, 8.1 or 7?

 /

How to remove Print Test Page OK Tool from Windows 10, 8.1, ...!?

 /

FileName2FileTime in NewFileTime!

 /

Q-Dir Vollübersetzung oder nur die Strings mit den Änderungen?

 /

Total duration of a bunch of tiny video files in a folder!

 /