ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP SUBST
Een pad aan een stationsletter koppelen.

SUBST [station1: [station2:]pad]
SUBST station1: /D

station1: Bepaalt het virtuele station waaraan u een pad
wilt toewijzen.
[station2:]pad Bepaalt het fysieke station en pad waaraan u
een
virtueel station wilt toewijzen.
/D Verwijdert een gekoppeld (virtueel) station.

Als u een lijst met huidige virtuele stations wilt weergeven,
typt u SUBST zonder parameters.C:\WINDOWS>HELP TIME
De systeemtijd weergeven of instellen.

TIME [/T | time]

Typ TIME zonder parameters om de actieve tijdsinstelling weer te
geven
en te vragen voor een nieuwe instelling. Druk op ENTER om
dezelfde tijd
te behouden.

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, ondersteunt de
opdracht TIME de schakeloptie /T, waarmee de opdracht alleen
de huidige tijd weergeeft, zonder te vragen om een nieuwe
tijd.C:\WINDOWS>HELP TITLE
Stelt de titel in voor het opdrachtpromptvenster.

TITLE [tekenreeks]

tekenreeks De titel voor het opdrachtpromptvenster.
GOTO : HELP TREE

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
De opdracht SUBST - Een pad aan een stationsletter koppelen.

HTTP: ... console/nl/063.htm
0.327
13203

CMD commands to control power settings under Windows, with examples?

 /

The calendar for the Windows desktop! 

 /

What is a read-only file?

 /

In Windows 10 Task Manager is not displayed!

 /

Quick view and preview customize Windows 10 (fast access)!

 /

Identify the big resource consumer on MS Windows OS!

 /

In Tree-view is it possible to make the hover time to expand adjustable xx Seconds!

 /

How can I translate or switch to my language in MeinPlatz!

 /

Can I find desktop directorys from all users on Windows 10?

 /

What are time zones?

 /

The Windows key combination to start the task manager quickly and directly!

 /

What is a read-only file?

 /