ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP SUBST
Een pad aan een stationsletter koppelen.

SUBST [station1: [station2:]pad]
SUBST station1: /D

station1: Bepaalt het virtuele station waaraan u een pad
wilt toewijzen.
[station2:]pad Bepaalt het fysieke station en pad waaraan u
een
virtueel station wilt toewijzen.
/D Verwijdert een gekoppeld (virtueel) station.

Als u een lijst met huidige virtuele stations wilt weergeven,
typt u SUBST zonder parameters.C:\WINDOWS>HELP TIME
De systeemtijd weergeven of instellen.

TIME [/T | time]

Typ TIME zonder parameters om de actieve tijdsinstelling weer te
geven
en te vragen voor een nieuwe instelling. Druk op ENTER om
dezelfde tijd
te behouden.

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, ondersteunt de
opdracht TIME de schakeloptie /T, waarmee de opdracht alleen
de huidige tijd weergeeft, zonder te vragen om een nieuwe
tijd.C:\WINDOWS>HELP TITLE
Stelt de titel in voor het opdrachtpromptvenster.

TITLE [tekenreeks]

tekenreeks De titel voor het opdrachtpromptvenster.
GOTO : HELP TREE
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

De opdracht SUBST - Een pad aan een stationsletter koppelen.

HTTP: ... console/nl/063.htm
0.186
13203

Compare Fonts TTF OTF on Windows!

 /

Wofür brauche ich Adminrechte beim Schließen/Beenden von Programmen mit Process-KO?

 /

Help, no desktop shortcuts are possible on Windows 8.1 / 10, what am I doing wrong?

 /

Wenn sich die Maus Geschwindigkeit immer wieder ändert!

 /

Sie können ganz einfach eine Pixelfarbe von Ihrem Desktop erhalten!

 /

Can I rename the This-PC in My-Computer on Windows 10?

 /

Bei Windows 7 zwischen den Benutzerkonten wechseln?

 /

Baumansicht automatisch Ordner aufklappen in Windows 10!

 /

What is a windows console?

 /

Directory expression Directory structure and file details!

 /

Hide mouse cursor in DesktopOK!

 /

Help with Notepad in MS Windows 10, 8.1, 7.0, ...?

 /