ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP SUBST
Een pad aan een stationsletter koppelen.

SUBST [station1: [station2:]pad]
SUBST station1: /D

station1: Bepaalt het virtuele station waaraan u een pad
wilt toewijzen.
[station2:]pad Bepaalt het fysieke station en pad waaraan u
een
virtueel station wilt toewijzen.
/D Verwijdert een gekoppeld (virtueel) station.

Als u een lijst met huidige virtuele stations wilt weergeven,
typt u SUBST zonder parameters.C:\WINDOWS>HELP TIME
De systeemtijd weergeven of instellen.

TIME [/T | time]

Typ TIME zonder parameters om de actieve tijdsinstelling weer te
geven
en te vragen voor een nieuwe instelling. Druk op ENTER om
dezelfde tijd
te behouden.

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, ondersteunt de
opdracht TIME de schakeloptie /T, waarmee de opdracht alleen
de huidige tijd weergeeft, zonder te vragen om een nieuwe
tijd.C:\WINDOWS>HELP TITLE
Stelt de titel in voor het opdrachtpromptvenster.

TITLE [tekenreeks]

tekenreeks De titel voor het opdrachtpromptvenster.
GOTO : HELP TREE


Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... console/nl/063.htm
0.061

How to switch user accounts on windows 8 / 8.1 (change, swop)?

 /

Windows Server 2012/2016 Strato neu starten?

 /

How can I minimize the other programs to tray, with this Freeware?

 /

Tastaturverzögerung beim Schreiben unter Windows, wie einstellen?

 /

How can I see in Win-7 if I have Windows x32 / x86 or x64 Edition?

 /

Typing speed is slow on windows 10, how to change keyboard speed?

 /

Repair Boot Record on New Windows 10, not works!

 /

How to restart windows programs or processes with ProcessKO?

 /