ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP SUBST
Een pad aan een stationsletter koppelen.

SUBST [station1: [station2:]pad]
SUBST station1: /D

station1: Bepaalt het virtuele station waaraan u een pad
wilt toewijzen.
[station2:]pad Bepaalt het fysieke station en pad waaraan u
een
virtueel station wilt toewijzen.
/D Verwijdert een gekoppeld (virtueel) station.

Als u een lijst met huidige virtuele stations wilt weergeven,
typt u SUBST zonder parameters.C:\WINDOWS>HELP TIME
De systeemtijd weergeven of instellen.

TIME [/T | time]

Typ TIME zonder parameters om de actieve tijdsinstelling weer te
geven
en te vragen voor een nieuwe instelling. Druk op ENTER om
dezelfde tijd
te behouden.

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, ondersteunt de
opdracht TIME de schakeloptie /T, waarmee de opdracht alleen
de huidige tijd weergeeft, zonder te vragen om een nieuwe
tijd.C:\WINDOWS>HELP TITLE
Stelt de titel in voor het opdrachtpromptvenster.

TITLE [tekenreeks]

tekenreeks De titel voor het opdrachtpromptvenster.
GOTO : HELP TREE

Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/nl/063.htm

0.062

Change your Account Picture in Windows-7 or Browse for new Account Image!

 /

Constant crashes after Windows 10 update, why?

 /

Driver Update via the Windows 10 Device Manager!

 /

Set the folder permissions for Everyone on Windows-7 (10, 8.1), how to?

 /

Computer Management in Windows 8.1, 8 and 10 (Find, Open and Run)?

 /

Muss Windows-7 immer auf NTFS Festplattenpartion installiert sein?

 /

Portable Regeln ab 2018 Windows 10, 8.1, 7!

 /

How to enable the password prompt for screen saver in Windows 8.1 (disable, turn off, turn on)?

 /