ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP SUBST
Een pad aan een stationsletter koppelen.

SUBST [station1: [station2:]pad]
SUBST station1: /D

station1: Bepaalt het virtuele station waaraan u een pad
wilt toewijzen.
[station2:]pad Bepaalt het fysieke station en pad waaraan u
een
virtueel station wilt toewijzen.
/D Verwijdert een gekoppeld (virtueel) station.

Als u een lijst met huidige virtuele stations wilt weergeven,
typt u SUBST zonder parameters.C:\WINDOWS>HELP TIME
De systeemtijd weergeven of instellen.

TIME [/T | time]

Typ TIME zonder parameters om de actieve tijdsinstelling weer te
geven
en te vragen voor een nieuwe instelling. Druk op ENTER om
dezelfde tijd
te behouden.

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, ondersteunt de
opdracht TIME de schakeloptie /T, waarmee de opdracht alleen
de huidige tijd weergeeft, zonder te vragen om een nieuwe
tijd.C:\WINDOWS>HELP TITLE
Stelt de titel in voor het opdrachtpromptvenster.

TITLE [tekenreeks]

tekenreeks De titel voor het opdrachtpromptvenster.
GOTO : HELP TREE
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... console/nl/063.htm
0.124

Den Windows-10 Computerschutz ändern, um Systemänderungen rückgängig zu machen?

 /

How can I customize the favorites directory in Quad-Directory-Explorer?

 /

Windows Benachrichtigungsbereich Bedeutung?

 /

Kann ich x86 Anwendung bei einem x64 Prozessor einsetzen?

 /

The alternative stop clock for Windows!

 /

Wie kann ich im Windows XP Explorer alle Unterordner öffnen?

 /

A simple usage example of FindSameImagesOK!

 /

Klassische und Moderne Adressleiste für Windows, oder beide zusammen?

 /