ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP TIME
De systeemtijd weergeven of instellen.

TIME [/T | time]

Typ TIME zonder parameters om de actieve tijdsinstelling weer te
geven
en te vragen voor een nieuwe instelling. Druk op ENTER om
dezelfde tijd
te behouden.

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, ondersteunt de
opdracht TIME de schakeloptie /T, waarmee de opdracht alleen
de huidige tijd weergeeft, zonder te vragen om een nieuwe
tijd.C:\WINDOWS>HELP TITLE
Stelt de titel in voor het opdrachtpromptvenster.

TITLE [tekenreeks]

tekenreeks De titel voor het opdrachtpromptvenster.C:\WINDOWS>HELP TREE
Geeft de mapstructuur van een station of pad grafisch weer.

TREE [station:][pad] [/F] [/A]

/F De namen van de bestanden in alle mappen weergeven.
/A ASCII in plaats van uitgebreide tekenset gebruiken.

GOTO : HELP TYPE

Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/nl/064.htm

0.109

Schedule computer to shut down at a certain time at program startup!

 /

Enable, Confirm Dialog when delete files or folder in Windows 10?

 /

Quick visual overview of all installed windows fonts and use fonts without installing!

 /

How to control aggressive programs under Windows 8.1, 8 and 10?

 /

Show delete confirmation dialog in Windows-8.1 when delete file!

 /

Portabler Einsatz von Pointer Stick + Windows 10 Probleme!

 /

In Windows 7 bestimmte Anwendungen, bzw. Programme immer als Administrator ausführen, bzw. starten?

 /

Wie liste ich Dateien in alle Unterverzeichnisse auf?

 /