ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP TIME
De systeemtijd weergeven of instellen.

TIME [/T | time]

Typ TIME zonder parameters om de actieve tijdsinstelling weer te
geven
en te vragen voor een nieuwe instelling. Druk op ENTER om
dezelfde tijd
te behouden.

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, ondersteunt de
opdracht TIME de schakeloptie /T, waarmee de opdracht alleen
de huidige tijd weergeeft, zonder te vragen om een nieuwe
tijd.C:\WINDOWS>HELP TITLE
Stelt de titel in voor het opdrachtpromptvenster.

TITLE [tekenreeks]

tekenreeks De titel voor het opdrachtpromptvenster.C:\WINDOWS>HELP TREE
Geeft de mapstructuur van een station of pad grafisch weer.

TREE [station:][pad] [/F] [/A]

/F De namen van de bestanden in alle mappen weergeven.
/A ASCII in plaats van uitgebreide tekenset gebruiken.

GOTO : HELP TYPE


Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/nl/064.htm
0.093

Disable Windows 10 Taskbar Grouping and Small Icons about Registry?

 /

Directory expression Directory structure and file details!

 /

Windows 10 Bildschirmtastatur kann nicht gestartet werden?

 /

Zeitstempel von einer bestimmten Windows Datei, oder Ordner verwenden!

 /

Kann man in Windows 8.1 / 10 den Sperrbildschirm deaktivieren?

 /

Deaktivieren Sie den Suchverlauf im Windows 10-Datei-Explorer!

 /

Burn an ISO image to a DVD using CMD commands in Windows 8.1, 10, or 7?

 /

Where can I find the file version history in Windows 8.1 / 10 (backup, security)!

 /