ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP GOTO
Sender cmd.exe til en navngitt linje i et satsvist program.

GOTO etikett

etikett Angir en tekststreng som brukes som etikett i et
satsvist program.

Du skriver inn en etikett på en egen linje, og begynner med et
kolon.

Hvis kommandoutvidelser er aktivert, får GOTO følgende endringer:

GOTO-kommandoen godtar nå måletiketten :EOF, som overfører
kontrollen til
slutten av gjeldende satsvise skriptfil. Dette er en lett måte å
avslutte
en satsvis skriptfil uten å definere en etikett. Skriv CALL /?
for å se en
beskrivelse av utvidelser for CALL-kommandoen som gjør at denne
funksjonen
er nyttig.C:\WINDOWS>HELP GRAFTABL
Enable Windows to display an extended character set in graphics
mode.

GRAFTABL [xxx]
GRAFTABL /STATUS

xxx Specifies a code page number.
/STATUS Displays the current code page selected for use with
GRAFTABL.
C:\WINDOWS>HELP HELP
Gir hjelpeinformasjon for Windows-kommandoer.

HELP [kommando]

kommando - viser hjelpeinformasjon om den kommandoen.
GOTO : HELP IF

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dette kommandolinje GOTO - Sender Windows-kommandotolken til en merket linje i et satsvist program.

HTTP: ... console/no/035.htm
0.218
20169

Warum kann ich in Win-7 als Admin nicht auf alle Dateien, bzw. Ordner zugreifen?

 /

Wordpad appears in the taskbar but the window is not visible!

 /

Unfortunately, Don't Sleep hangs on Windows 10 after a while!

 /

Turn off auto expand directory in Windows 7 Explorer?

 /

Can i use the classic Windows XP Explorer.exe in Windows 10 or 8.1?

 /

Pfad (ohne den Dateinamen) als eigene Spalte ausgeben!

 /

New Line in Quick text Paste? (\n and nc)

 /

Occasional problems with "*.qdr" files. The icon is now red not blue!

 /

Windows 10 start the program or app as administrator in admin mode!

 /

What are system properties?

 /

Bildschirmschoner verhindern unter Windows 10, 8.1, ...!

 /

Handwriting personalization on a Windows-10 Tablet PC, can I?

 /