ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP GOTO
Sender cmd.exe til en navngitt linje i et satsvist program.

GOTO etikett

etikett Angir en tekststreng som brukes som etikett i et
satsvist program.

Du skriver inn en etikett på en egen linje, og begynner med et
kolon.

Hvis kommandoutvidelser er aktivert, får GOTO følgende endringer:

GOTO-kommandoen godtar nå måletiketten :EOF, som overfører
kontrollen til
slutten av gjeldende satsvise skriptfil. Dette er en lett måte å
avslutte
en satsvis skriptfil uten å definere en etikett. Skriv CALL /?
for å se en
beskrivelse av utvidelser for CALL-kommandoen som gjør at denne
funksjonen
er nyttig.C:\WINDOWS>HELP GRAFTABL
Enable Windows to display an extended character set in graphics
mode.

GRAFTABL [xxx]
GRAFTABL /STATUS

xxx Specifies a code page number.
/STATUS Displays the current code page selected for use with
GRAFTABL.
C:\WINDOWS>HELP HELP
Gir hjelpeinformasjon for Windows-kommandoer.

HELP [kommando]

kommando - viser hjelpeinformasjon om den kommandoen.
GOTO : HELP IF

Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/no/035.htm

0.046

Is the mouse pointer in Windows 8 and 8.1 smaller than the XP cursor?

 /

How to find the Windows 8/8.1 fonts and the fonts folder?

 /

Scroll via mouse wheel even if the window is not in the foreground ergo focused!

 /

Don't Sleep speichert die Einstellungen nicht, wie kann ich es deinstallieren?

 /

Show the WiFi Profiles on Windows-7?

 /

How to create and format a new partition (volume) in Windows 7?

 /

Where can I find in Windows 8.1 and 10 allowed programs to communicate through Firewall?

 /

Is that the File Manager for Windows-10?

 /