ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP GOTO
Sender cmd.exe til en navngitt linje i et satsvist program.

GOTO etikett

etikett Angir en tekststreng som brukes som etikett i et
satsvist program.

Du skriver inn en etikett på en egen linje, og begynner med et
kolon.

Hvis kommandoutvidelser er aktivert, får GOTO følgende endringer:

GOTO-kommandoen godtar nå måletiketten :EOF, som overfører
kontrollen til
slutten av gjeldende satsvise skriptfil. Dette er en lett måte å
avslutte
en satsvis skriptfil uten å definere en etikett. Skriv CALL /?
for å se en
beskrivelse av utvidelser for CALL-kommandoen som gjør at denne
funksjonen
er nyttig.C:\WINDOWS>HELP GRAFTABL
Enable Windows to display an extended character set in graphics
mode.

GRAFTABL [xxx]
GRAFTABL /STATUS

xxx Specifies a code page number.
/STATUS Displays the current code page selected for use with
GRAFTABL.
C:\WINDOWS>HELP HELP
Gir hjelpeinformasjon for Windows-kommandoer.

HELP [kommando]

kommando - viser hjelpeinformasjon om den kommandoen.
GOTO : HELP IF


Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/no/035.htm
0.077

Lassen sich die einzelnen Tabs auch in der Reihenfolge verschieben?

 /

Create Character Map keyboard shortcut for all Windows OS!

 /

Das 7-zip Kontextmenü geht nicht in Q-Dir unter Windows 10 x64

 /

Help, no Tool-Bar and Address-Bar in Explorer View of Quad-Dir?

 /

Quickly Change Text Case (upper lower)!

 /

Use Disk Cleanup in Windows 10 for unnecessary files, how to?

 /

Open Advanced System Setting in Windows 10 (three solutions)!

 /

Mehrere Dateien oder Ordner in Windows Explorer Auswählen, Windows 10!

 /