Dette kommandolinje LABEL - Oppretter, endrer eller sletter volumnavnet til den disk. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP LABEL
Oppretter, endrer, eller sletter volumnavnet på en disk.

LABEL [stasjon:][navn]
LABEL [/MP] [volum] [navn]

stasjon: Angir stasjonsbokstaven til en stasjon.
label Angir navnet på volumet.
/MP Angir at volumet skal behandles som et
monteringspunkt
eller et volumnavn.
volum Angir stasjonsbokstaven (etterfulgt av et
kolon), monte-
ringspunktet eller volumnavnet. Hvis volumets
navn er
angitt, er flagget /MP unødvendig.C:\WINDOWS>HELP MD
Oppretter en mappe.

MKDIR [stasjon:]bane
MD [stasjon:]bane

Hvis kommandoutvidelser er aktivert, vil MKDIR få følgende
endringer:

MKDIR oppretter om nødvendig alle mellomliggende mapper i banen.
Hvis for eksempel mappen \a ikke finnes, så er:

mkdir \a\b\c\d

det samme som:

mkdir \a
chdir \a
mkdir b
chdir b
mkdir c
chdir c
mkdir d

som tilsvarer hva du måtte ha skrevet om utvidelser var
deaktivert.C:\WINDOWS>HELP MKDIR
Oppretter en mappe.

MKDIR [stasjon:]bane
MD [stasjon:]bane

Hvis kommandoutvidelser er aktivert, vil MKDIR få følgende
endringer:

MKDIR oppretter om nødvendig alle mellomliggende mapper i banen.
Hvis for eksempel mappen \a ikke finnes, så er:

mkdir \a\b\c\d

det samme som:

mkdir \a
chdir \a
mkdir b
chdir b
mkdir c
chdir c
mkdir d

som tilsvarer hva du måtte ha skrevet om utvidelser var
deaktivert.
GOTO : HELP MODE
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dette kommandolinje LABEL - Oppretter, endrer eller sletter volumnavnet til den disk.

HTTP: ... console/no/039.htm
0.125
18219

Where is the night mode in Windows 10 please?

 /

Can I enable the guest account for guest access under Windows 8.1?

 /

Free Software to Auto Hide Desktop Icons for Windows all OS!

 /

When I switch between HDMI switcher the icons get rearranged!

 /

Windows 10/8.1: Can I turn off or remove the lock screen  (faster login)?

 /

Find Character Map for Windows 10? (start, run, download)

 /

shell:Common AppData on Windows 10!

 /

Individuelle Spalte speichern plus Datei-Explorer Ansichten unter Win 10, 8.1, ...!

 /

In Q-Dir, customize the list view to details?

 /

Thunderbird Email verfassen Zeilenumbruch zu hoch?

 /

New directory hotkey in Windows 7 for Windows Explorer!

 /

Wie kann ich den hybriden Standbymodus in Windows-7 einschalten/deaktivieren?

 /