ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP MOVE
Flytter filer, og gir nytt navn til filer og mapper.

For å flytte en eller flere filer:
MOVE [/Y | /-Y] [stasjon:][bane]filnavn1[,...] mål

For å gi nytt navn til en mappe:
MOVE [/Y | /-Y] [stasjon:][bane]mappenavn1 mappenavn2


[stasjon:][bane]filnavn1 Angir plasseringen og navnet på
filen(e) du
vil flytte
mål Angir den nye plasseringen til
filen. Mål kan
inneholde en stasjonsbokstav og et
kolon, et
mappenavn eller en kombinasjon. Hvis
du bare
flytter én fil, kan du også
inkludere et
filnavn hvis du vil gi nytt navn til
filen når
du flytter den.
[stasjon:][bane]mappenavn1 Angir mappen du vil gi nytt navn
til.
mappenavn2 Angir det nye navnet på mappen.

/Y Undertrykker spørsmål om bekreftelse
ved over-
skriving av en eksisterende målfil
/Y Spør om bekreftelse ved overskriving
av en
eksisterende målfil.

Bryteren /Y kan finnes i miljøvariabelen COPYCMD. Dette kan
overstyres med
/-Y på kommandolinjen. Standard er å be om bekreftelse ved
overskriving,
med mindre MOVE-kommandoen blir kjørt fra inne i et satsvist
skript.C:\WINDOWS>HELP PATH
Viser eller angir en søkebane for kjørbare filer.

PATH [[stasjon:]bane[;...][;%PATH%]
PATH ;

Skriv PATH ; for å fjerne alle søkebaneinnstillinger og angi at
cmd.exe bare
skal søke i gjeldende mappe.
Skriv PATH uten parametere for å vise gjeldende bane.
Hvis du tar med %PATH% i den nye søkebaneinnstillingen, blir den
gamle
banen lagt til den nye innstillingen.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Stopper utføringen av en satsvis fil og viser denne meldingen:
Trykk en tast for å fortsette...GOTO : HELP POPD

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dette kommandolinje MOVE - Flytter en eller flere filer fra en mappe til en annen mappe.

HTTP: ... console/no/044.htm
0.359
18255

Entfernen Sie den Leistungsindexleser bei Windows 10!

 /

Probleme beim Ausführen im Admin Modus als Standard User und Passwort!

 /

Preview PDF files of Adobe and other Images from Explorer views?

 /

Bei Windows 10 Dieser-PC in Arbeitsplatz umbenennen, kann man das?

 /

On Windows 10, customize visual effects to best Performance, can I?

 /

Umwandeln von Bin zu Iso Dateien auch unter x64 W10, 8.1, ...!

 /

Can I open the Computer-Management in Windows 8.1 or 10?

 /

Lokale Sicherheitsrichtlinie in Windows 10!

 /

What does "punch the icons" in Desktop-OK on Windows?

 /

Change the Windows 10 computer sounds, can I?

 /

Wo finde ich den Dateiversionsverlauf in Windows 8.1/10 (Backup, Sicherheitskopie)!

 /

Save the icon layout with date and time format via the command line!

 /