Dette kommandolinje MOVE - Flytter en eller flere filer fra en mappe til en annen mappe. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP MOVE
Flytter filer, og gir nytt navn til filer og mapper.

For å flytte en eller flere filer:
MOVE [/Y | /-Y] [stasjon:][bane]filnavn1[,...] mål

For å gi nytt navn til en mappe:
MOVE [/Y | /-Y] [stasjon:][bane]mappenavn1 mappenavn2


[stasjon:][bane]filnavn1 Angir plasseringen og navnet på
filen(e) du
vil flytte
mål Angir den nye plasseringen til
filen. Mål kan
inneholde en stasjonsbokstav og et
kolon, et
mappenavn eller en kombinasjon. Hvis
du bare
flytter én fil, kan du også
inkludere et
filnavn hvis du vil gi nytt navn til
filen når
du flytter den.
[stasjon:][bane]mappenavn1 Angir mappen du vil gi nytt navn
til.
mappenavn2 Angir det nye navnet på mappen.

/Y Undertrykker spørsmål om bekreftelse
ved over-
skriving av en eksisterende målfil
/Y Spør om bekreftelse ved overskriving
av en
eksisterende målfil.

Bryteren /Y kan finnes i miljøvariabelen COPYCMD. Dette kan
overstyres med
/-Y på kommandolinjen. Standard er å be om bekreftelse ved
overskriving,
med mindre MOVE-kommandoen blir kjørt fra inne i et satsvist
skript.C:\WINDOWS>HELP PATH
Viser eller angir en søkebane for kjørbare filer.

PATH [[stasjon:]bane[;...][;%PATH%]
PATH ;

Skriv PATH ; for å fjerne alle søkebaneinnstillinger og angi at
cmd.exe bare
skal søke i gjeldende mappe.
Skriv PATH uten parametere for å vise gjeldende bane.
Hvis du tar med %PATH% i den nye søkebaneinnstillingen, blir den
gamle
banen lagt til den nye innstillingen.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Stopper utføringen av en satsvis fil og viser denne meldingen:
Trykk en tast for å fortsette...GOTO : HELP POPD
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dette kommandolinje MOVE - Flytter en eller flere filer fra en mappe til en annen mappe.

HTTP: ... console/no/044.htm
0.171
18255

Im Treeview (Verzeichnisstruktur) wird der gewählte Ordner aus der Listenansicht nicht markiert?

 /

Keyboard shortcuts to start multiple programs commands (run, runx, runa, runX, runA)!

 /

How to change administrator in windows 10?

 /

Festlegen des Zeilenabstands in WordPad unter Windows 10!

 /

Windows Keyboard Shortcut to open DVD/CD plus command line!

 /

How can I see if I have x64 Edition or Windows x32/x86 on Windows 10/8.1?

 /

Kann ich mich gegen Abzockermethoden im Netz schützen?

 /

How long does it take 35 times to overwrite files and random renaming?

 /

DesktopOK isn't saving my desktop icons. How do i uninstall it?

 /

Hängenden Prozessen bzw Programmen unter Windows beenden mit Extras! 

 /

Computer Management in Windows 8.1 and 10 (Find, Open and Run)?

 /

How to create a non-compressible file with your software?

 /