ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PATH
Viser eller angir en søkebane for kjørbare filer.

PATH [[stasjon:]bane[;...][;%PATH%]
PATH ;

Skriv PATH ; for å fjerne alle søkebaneinnstillinger og angi at
cmd.exe bare
skal søke i gjeldende mappe.
Skriv PATH uten parametere for å vise gjeldende bane.
Hvis du tar med %PATH% i den nye søkebaneinnstillingen, blir den
gamle
banen lagt til den nye innstillingen.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Stopper utføringen av en satsvis fil og viser denne meldingen:
Trykk en tast for å fortsette...


C:\WINDOWS>HELP POPD
Bytter til mappen som lagres av PUSHD-kommandoen.

POPD


Hvis kommandoutvidelser er aktivert, vil POPD-kommandoen slette
alle midler-
tidige stasjonsbokstaver som er opprettet av PUSHD når du kjører
POPD for å
hente denne mappen fra stakken.
GOTO : HELP PRINT

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dette kommandolinje PATH - Viser eller angir en søkebane for kjørbare filer.

HTTP: ... console/no/045.htm
0.312
16806

Es muss sich hierbei nicht gleich um einen Virus handeln!

 /

Windows 8.1 / 10 all users desktop location to modify and edit!

 /

How can I start the program at a certain time CMD, with examples?

 /

Show The Window Desktop Clock seconds pointer, can I?

 /

Dateiformate und Dateitypen, was ist das?

 /

Wie kann ich vom Festnetz aus anonym anrufen, so dass meine Rufnummer nicht erkannt wird?

 /

What is the file time, or the folder time?

 /

Can you make Q-Dir to be configurable what search tool to start?

 /

Memory is less than the amount of installed memory in Windows 8.1 / 10!

 /

What is Soft-Refresh, in Q-Dir Explorer-List-View?

 /

Won´t do password protected FTP in Explorer Views Addressbar!

 /

Windows 10 start the program or app as administrator in admin mode!

 /