ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PATH
Viser eller angir en søkebane for kjørbare filer.

PATH [[stasjon:]bane[;...][;%PATH%]
PATH ;

Skriv PATH ; for å fjerne alle søkebaneinnstillinger og angi at
cmd.exe bare
skal søke i gjeldende mappe.
Skriv PATH uten parametere for å vise gjeldende bane.
Hvis du tar med %PATH% i den nye søkebaneinnstillingen, blir den
gamle
banen lagt til den nye innstillingen.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Stopper utføringen av en satsvis fil og viser denne meldingen:
Trykk en tast for å fortsette...


C:\WINDOWS>HELP POPD
Bytter til mappen som lagres av PUSHD-kommandoen.

POPD


Hvis kommandoutvidelser er aktivert, vil POPD-kommandoen slette
alle midler-
tidige stasjonsbokstaver som er opprettet av PUSHD når du kjører
POPD for å
hente denne mappen fra stakken.
GOTO : HELP PRINT


Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... console/no/045.htm
0.077

Was ist besser, 1920x1080, 1920x1200 oder 1680x1050?

 /

Portable use of the File Eraser under Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

Download the Windows 8 and 8.1 Enterprise directly and test it 90 days for free!

 /

Was ist, wenn der Window-7 oder Windows-8 Aktivierungszeitraum abgelaufen ist?

 /

Can I install Windows-10 from the USB stick, if so, how to?

 /

How to disable Grouping in Folder-Size View?

 /

How can auto start the Mouse Pointer-Stick with Windows?

 /

What is Multi-Core Processors?

 /