ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PATH
Viser eller angir en søkebane for kjørbare filer.

PATH [[stasjon:]bane[;...][;%PATH%]
PATH ;

Skriv PATH ; for å fjerne alle søkebaneinnstillinger og angi at
cmd.exe bare
skal søke i gjeldende mappe.
Skriv PATH uten parametere for å vise gjeldende bane.
Hvis du tar med %PATH% i den nye søkebaneinnstillingen, blir den
gamle
banen lagt til den nye innstillingen.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Stopper utføringen av en satsvis fil og viser denne meldingen:
Trykk en tast for å fortsette...


C:\WINDOWS>HELP POPD
Bytter til mappen som lagres av PUSHD-kommandoen.

POPD


Hvis kommandoutvidelser er aktivert, vil POPD-kommandoen slette
alle midler-
tidige stasjonsbokstaver som er opprettet av PUSHD når du kjører
POPD for å
hente denne mappen fra stakken.
GOTO : HELP PRINT

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dette kommandolinje PATH - Viser eller angir en søkebane for kjørbare filer.

HTTP: ... console/no/045.htm
0.14
16806

LCD-Monitore, Laptopbildschirme und feste Bildschirmauflösung ist falsch?

 /

Occasional problems with "*.qdr" files. The icon is now red not blue!

 /

How to navigate up a folder?

 /

Activate transparency effects under Windows 11, but how!

 /

Don't Sleep works in MS Windows 11!

 /

Very practical as a door sign or as another message!

 /

Windows 7, 8.1 x64 oder x32, was ist besser?

 /

I have ordered a new computer, pixel query does not work !?

 /

Desktop icons Hide and Show, Without the timer (Windows 10/8.1/7/...)!

 /

The user account picture directory / directory under Windows 10/11!

 /

Fixed time for shutdown or don't sleep timer when the program starts!

 /

Registrierungs-Editor ein weiteres Fenster öffnen!

 /