Dette kommandolinje PUSHD - Lagrer gjeldende mappe og endrer den etterpå. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PUSHD
Lagrer gjeldende mappe slik at den kan brukes med POPD-
kommandoen, og
bytter deretter til angitt mappe.

PUSHD [bane | ..]

bane Angir mappen hvor gjeldende mappe skal lages.

Hvis kommandoutvidelser er aktivert, godtar PUSHD-kommandoen
nettverksbaner i
tillegg til normal stasjonsbokstav og bane. Hvis en nettverksbane
angis,
oppretter PUSHD en midlertidig stasjonsbokstav som peker til
angitt nettverks-
ressurs, og endrer gjeldende stasjon og bokstav til den
nydefinerte stasjons-
bokstaven. Midlertidige stasjonsbokstaver settes til den første
ledige
stasjonsbokstaven fra Z: og nedover.C:\WINDOWS>HELP RD
Fjerner (sletter) en mappe.

RMDIR [/S] [/Q] [stasjon:]bane
RD [/S] [/Q] [stasjon:]bane

/S Fjerner alle mapper og filer i angitt mappe
i tillegg til selve mappen. Brukes til å fjerne et
mappetre.

/Q Ikke spør før et helt mappetre slettes med bryteren
/S.C:\WINDOWS>HELP RECOVER
Gjenoppretter leselig informasjon fra en skadet eller ødelagt
disk.

RECOVER [stasjon:][bane]filnavn
Les kommandoreferansen i Windows Hjelp før du
bruker kommandoen RECOVER.
GOTO : HELP REM
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dette kommandolinje PUSHD - Lagrer gjeldende mappe og endrer den etterpå.

HTTP: ... console/no/050.htm
0.155
15992

Ich muss mich am Windows Server 2008 immer mit Passwort anmelden?

 /

Easy Font View possibility its O.K. also for Windows 10 and  8.1, ...!

 /

Activate Seconds display in Task-Bar of Windows 10 Desktop!

 /

Can I format new hard drive, create new partition/volume in Windows 8.1/10?

 /

How can i translate WinBin2Iso in my language!

 /

Striking in neon color with date and time!

 /

Wie kann ich einen Tabulator (TAB) in Texte einfügen usernameTABpassword?

 /

Can I customize the desktop theme in Windows-10 (download)?

 /

Improved mouse wheel and little load on the CPU or resources!

 /

How do I increase the speed of the HDD (SSD / HD)?

 /

Hilfe, wo kann man das Windows 8 und 8.1 ausschalten, bzw. herunterfahren?

 /

Number of objects, directory size, size information and file in the status bar!

 /