Dette kommandolinje exe2bin - Konverterer. EXE (kjørbare filer) til binært format. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>EXE2BIN /?
Converts .EXE (executable) files to binary format.

EXE2BIN [drive1:][path1]input-file [[drive2:][path2]output-file]

input-file Specifies the .EXE file to be converted.
output-file Specifies the binary file to be created.C:\WINDOWS>EXPAND /?
Microsoft (R)-filutvidelsesverktøy versjon 6.0.6001.18000
Copyright (C) Microsoft Corporation. Med enerett.

Pakker ut en eller flere komprimerte filer.

EXPAND [-r] Kilde Mål
EXPAND -r Kilde [Mål]
EXPAND -D Kilde.cab [-F:Filer]
EXPAND Kilde.cab -F:Filer Mål

-r Endre navn på utpakkede filer.
-D Vis liste over filer i kilde.
Kilde Angivelse av kildefil. Jokertegn kan brukes.
-F:Filer Navn på filer som skal pakkes ut fra en CAB-fil.
Mål Målangivelse | baneangivelse. Mål kan være en
mappe.
Hvis Kilde angir flere filer og -r ikke er angitt,
må Mål være en mappe.C:\WINDOWS>FINGER /?

Viser informasjon om en bruker på et angitt system ved å kjøre
Finger-
tjenesten. Utdata varierer avhengig av det eksterne systemet.

FINGER [-l] [bruker]@vert [...]

-l Viser informasjon i langt format.
user Angir hvilken bruker du ønsker informasjon om. Utelat
brukerparameteren for å vise informasjon om alle
brukerne på
den angitte verten.
@vert Angir serveren på det eksterne systemet der brukeren
du
ønsker informasjon om finnes.

Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dette kommandolinje exe2bin - Konverterer. EXE (kjørbare filer) til binært format.

HTTP: ... console/no/082.htm
0.187
17811

Can I zoom view in Start Menu and Apps Metro Screen Windows-8?

 /

How can I enlarge the thumbnails in Q-Dir?

 /

There are several instances with different directories possible!

 /

Find similar or identical images under Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Open and start Internet Explorer always on Windows 8.1 / 10 desktop (turn off Metro App)!

 /

Was ist eine Subdomain, ist es ein Unterordner?

 /

Wie finde ich heraus welches Windows ich habe?

 /

Left-Right Arrow Keys?

 /

Windows XP neu installieren und Festplatte formatieren. Wie?

 /

Is the mouse pointer in Windows 8.1 and 10 smaller than the XP cursor?

 /

Deaktivieren vom schnellen Start in Windows 10, aber wie!

 /

In Tree-view is it possible to make the hover time to expand adjustable xx Seconds!

 /