Dette kommandolinje tracert - tracert ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>TRACERT /?

Bruk: tracert [-d] [-h maksimum_hopp] [-j vertsliste] [-w
tidsavbrudd]
[-R] [-S kildeadr] [-4] [-6] målnavn

Options:
-d Ikke løs adresser til vertsnavn.
-h maksimum_hopp Maksimalt antall hopp for å lete etter
mål.
-j vertsliste Løs kilderuting etter vertslisten (bare
IPv6).
-w tidsavbrudd Tidsavbrudd i millisekunder for hvert
svar.
-R Spor tur-retur-bane (bare IPv6).
-S kildeadr Kildeadresse som skal brukes (bare IPv6).
-4 Fremtving bruk av IPv4.
-6 Fremtving bruk av IPv6.C:\WINDOWS>TSCON /?
Knytter en brukerøkt til en terminaløkt.

TSCON {økt-ID | øktnavn} [/DEST:øktnavn]
[/PASSWORD:pw | /PASSWORD:*] [/V]

økt-ID Øktens ID.
øktnavn Navnet på økten.
/DEST:øktnavn Koble økten til måløktnavnet.
/PASSWORD:pw Passordet til brukeren som eier den angitte
økten.
/V Viser informasjon om de utførte handlingene.
C:\WINDOWS>TSDISCON /?
Kobler fra en terminaløkt.

TSDISCON [økt-ID | øktnavn] [/SERVER:servernavn] [/V]

økt-ID Øktens ID.
øktnavn Navnet på økten.
/SERVER:servernavn Angir terminalserver (gjeldende server er
standard).
/V Viser informasjon om handlingene som
utføres.

GOTO : TSKILL /?
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dette kommandolinje tracert - tracert

HTTP: ... console/no/165.htm
0.156
9151

Download Windows-Tool zum Entfernen bösartiger Software 64-Bit!

 /

Where is the Quick Launch for the Windows 10 Taskbar, can I enable?

 /

How to change Computer name and workgroup name (settings) in Windows 7?

 /

Nach der Installation von Windows-7 funktioniert der USB-Stick nicht mehr, obwohl der Rechner Sie erkennt?

 /

How do I move apps to a new virtual desktop on Windows 10?

 /

Won´t do password protected FTP in Explorer Views Addressbar!

 /

12-Ants for all Windows OS Desktops!

 /

How do I start the cmd.exe?

 /

Add PDFs and images to the PDF?

 /

Quick Text Paste Befehle und Platzhalter!

 /

Windows files can't change the last access time hour and minutes?

 /

The MiniBrowserOK!

 /