tracert: tracert


... Eksemplene for kommandoen "tracert"
... "tracert" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "tracert"-kommandoen

Kommandoen: "tracert" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "tracert"

Her er selvfølgelig mer informasjon og eksempler på det`tracert`verktøy på Windows, med ytterligere teknisk tekst etter kommandolinjeeksemplene: Eksempel 9: Tracert: Dette`tracert`-Kommandolinjeverktøy er et nyttig verktøy for å diagnostisere nettverksproblemer. I følge kommandoen`tracert`Kommandolinjen viser en liste over hopp som en datapakke passerer gjennom på vei til en destinasjon. Hvert hopp representerer en ruter på vei til destinasjonen, og tallene ved siden av hoppene indikerer tiden det tar å levere pakken. Alternativene som`-d`,`-h`,`-w`,`-s`og`-r`muliggjør detaljert tilpasning av traceroute-prosessen.

tracert example.com

Eksempel 10: Tracert med begrenset humletall: Ved å legge til alternativet`-h`og det maksimale antallet hopp, kan rekkevidden til tracerouten begrenses til et visst antall mellomstasjoner.

tracert -h 15 example.com

Eksempel 11: Tracert med egendefinert kildeadresse: Alternativet`-s`lar deg angi en spesifikk kildeadresse, noe som kan være spesielt nyttig når det er flere nettverksgrensesnitt.

tracert -s 192.168.1.2 example.com

Eksempel 12: Tracert uten DNS-oppløsning: Ved å legge til alternativet`-d`DNS-oppløsning hoppes over for humlen som er funnet, noe som kan fremskynde traceroute-prosessen.

tracert -d example.com

Eksempel 13: Tracert med ruteoverskrift: Alternativet`-r`Gjør det mulig å bruke rutinghodet for å teste den omvendte ruten, som gir tilleggsinformasjon om returbanen til datapakken.

tracert -r example.com

Eksempel 14: Tracert med tidsavbruddsjustering: Ved å justere tidsavbruddsverdien med alternativet`-w`Ventetiden for hver hopprespons kan konfigureres.

tracert -w 2000 example.com

Disse avanserte alternativene gir granulær kontroll over traceroute-prosessen og muliggjør detaljert analyse av nettverksruter og ventetid. Bruken av`tracert`kombinert med disse alternativene kan være svært nyttig for å identifisere og løse nettverksproblemer. Disse eksemplene skal gi deg en ide om hvordan du`tracert`med ulike alternativer for å sjekke nettverksruter og analysere ventetid. De nøyaktige alternativene kan variere avhengig av versjonen av Windows, så det anbefales å konsultere hjelpedokumentasjonen (`tracert /?`) for din spesifikke versjon.

"tracert" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


Bruk: tracert [-d] [-h maksimum_hopp] [-j vertsliste] [-w 
tidsavbrudd]
[-R] [-S kildeadr] [-4] [-6] målnavn

Options:
-d Ikke løs adresser til vertsnavn.
-h maksimum_hopp Maksimalt antall hopp for å lete etter 
mål.
-j vertsliste Løs kilderuting etter vertslisten (bare 
IPv6).
-w tidsavbrudd Tidsavbrudd i millisekunder for hvert 
svar.
-R Spor tur-retur-bane (bare IPv6).
-S kildeadr Kildeadresse som skal brukes (bare IPv6).
-4 Fremtving bruk av IPv4.
-6 Fremtving bruk av IPv6.

Viktig informasjon, tips for "tracert"-kommandoen

Når du bruker`tracert`Det er viktig å ta hensyn til visse aspekter. For det første kan brannmurer og sikkerhetspolicyer på visse rutere hindre traceroute eller gi ufullstendige resultater. Derfor bør uventede hopp eller lengre latenstider tolkes med forsiktighet. For det andre, ved å bruke DNS-oppløsning (`-d`alternativ) kan være nyttig for å forbedre traceroute-hastigheten, spesielt når du unngår DNS-problemer. For det tredje, justering av tidsavbruddsverdien (`-w`alternativ) er nyttig for å sikre at det er nok tid til å svare fra hver hop. Til slutt, bruken av`tracert`gjøres med forsiktighet, ettersom noen Internett-leverandører kan begrense denne typen trafikk og overdreven bruk kan betraktes som en potensiell trussel. Derfor er det tilrådelig å vurdere de spesifikke kravene og begrensningene til nettverksinfrastrukturen. Det er noen alternative verktøy som tjener lignende formål som`tracert`kan bli brukt. Her er noen av dem: 1. MTR (My TraceRoute): - Funksjon: MTR kombinerer funksjonene til`ping`og`tracert`ved kontinuerlig å samle inn ping- og traceroute-data og gi en live oversikt over nettverksrute og ventetid. - Eksempel:`mtr example.com` 2. WinMTR: - Funksjon: WinMTR er en Windows-versjon av MTR og gir et grafisk brukergrensesnitt for enkelt å overvåke nettverksruter og ventetid. - Eksempel:`winmtr example.com` 3. PathPing (Windows): - Funksjon: Allerede nevnt i tidligere eksempler, tilbyr`pathping`avanserte funksjoner som ligner på`tracert`og`ping`, ved å spore ruten til en destinasjon og vise statistisk informasjon. - Eksempel:`pathping example.com` 4. PingPlotter: - Funksjon: PingPlotter visualiserer ruten og latensene til en destinasjon og muliggjør tidskontrollert overvåking av nettverksytelsen. - Eksempel:`pingplotter example.com` 5. VisualRoute: - Funksjon: VisualRoute gir en visuell representasjon av nettverksruten og viser informasjon om hvert hopp, inkludert geografiske steder. - Eksempel:`visualroute example.com` 6. FastNetMon: - Funksjon: FastNetMon er et nettverksovervåkingsverktøy som reagerer på unormal aktivitet, inkludert traceroute-støtte for å identifisere rutingproblemer. - Eksempel: Ikke fra kommandolinjen, men som et frittstående program. Disse verktøyene tilbyr ulike tilnærminger til nettverksovervåking og diagnostikk. Valget avhenger av spesifikke krav, preferanser og ønsket detaljnivå. Det anbefales å prøve flere verktøy for å finne det som passer best for hver situasjon.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje tracert - tracert

HTTP: ... console/no/165.htm
0.108
9151

Can I recover files from Recycle Bin in Windows 10 and 11?

File Explorer Folder Options in Windows 10/11, can I find, open?

All network adapters under Windows 10 / 11 (see, deactivate, activate)?

Windows 10/11 Desktop-Symbole werden nach dem Zufallsprinzip beim Anschließen eines Monitor verschoben!

Unter Windows 10/11 den Mauszeiger Schatten aktivieren / deaktivieren?

Redirect CMD command output to a file, with an example?(0)