Dette kommandolinje tsdiscon - Avbrutte en terminal sesjon. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>TSDISCON /?
Kobler fra en terminaløkt.

TSDISCON [økt-ID | øktnavn] [/SERVER:servernavn] [/V]

økt-ID Øktens ID.
øktnavn Navnet på økten.
/SERVER:servernavn Angir terminalserver (gjeldende server er
standard).
/V Viser informasjon om handlingene som
utføres.
C:\WINDOWS>TSKILL /?
Avslutter en prosess.

TSKILL prosess-ID | prosessnavn [/SERVER:servernavn] [/ID:økt-ID
| /A] [/V]

prosess-ID Prosess-ID for prosessen som skal
avsluttes.
prosessnavn Navnet på prosessen som skal avsluttes.
/SERVER:servernavn Serveren som inneholder prosess-IDen
(gjeldende server er standard).
/ID eller /A må være angitt ved bruk av
prosessnavnet
og /SERVER
/ID:økt-ID Avslutningsprosess som kjører under den
angitte økten.
/A Avslutningsprosess som kjører under ALLE
økter.
/V Vis informasjon om handlinger som utføres.
C:\WINDOWS>TSSHUTDN /?
tsshutdn gjenkjennes ikke som en intern eller ekstern kommando,
kjørbart program eller satsvis fil.
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dette kommandolinje tsdiscon - Avbrutte en terminal sesjon.

HTTP: ... console/no/167.htm
0.171
13363

Windows 8.1 und 10 cmd.exe / Eingabeaufforderung im administrativen Modus starten?

 /

Create calculator keyboard shortcut for all windows OS!

 /

Can I scan to pdf in Windows 8 / 10 and 8.1?

 /

Windows-10 Computer-Namen und Arbeitsgruppe ändern, aber wie?

 /

Disable / enable the touch keyboard under Windows 10, example please?

 /

Change font size and font type for programs in Windows 8.1/10!

 /

Can I open 32-bit files on a 64-bit operating system?

 /

The improved quad explorer file preview on Windows 10, 8.1, ..!

 /

Windows always in the foreground under Windows 10, 8.1, ...!

 /

Can I customize Short date and/or Long date format in Windows-7 (10/8.1)?

 /

Possibility to make OWN theme in Q-Dir for Windows?

 /

Hilfe, kann die Windows 8.1 Bildschirmtastatur nicht finden, öffnen, oder starten!

 /