ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>TSDISCON /?
Kobler fra en terminaløkt.

TSDISCON [økt-ID | øktnavn] [/SERVER:servernavn] [/V]

økt-ID Øktens ID.
øktnavn Navnet på økten.
/SERVER:servernavn Angir terminalserver (gjeldende server er
standard).
/V Viser informasjon om handlingene som
utføres.
C:\WINDOWS>TSKILL /?
Avslutter en prosess.

TSKILL prosess-ID | prosessnavn [/SERVER:servernavn] [/ID:økt-ID
| /A] [/V]

prosess-ID Prosess-ID for prosessen som skal
avsluttes.
prosessnavn Navnet på prosessen som skal avsluttes.
/SERVER:servernavn Serveren som inneholder prosess-IDen
(gjeldende server er standard).
/ID eller /A må være angitt ved bruk av
prosessnavnet
og /SERVER
/ID:økt-ID Avslutningsprosess som kjører under den
angitte økten.
/A Avslutningsprosess som kjører under ALLE
økter.
/V Vis informasjon om handlinger som utføres.
C:\WINDOWS>TSSHUTDN /?
tsshutdn gjenkjennes ikke som en intern eller ekstern kommando,
kjørbart program eller satsvis fil.


Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... console/no/167.htm
0.046

Folders expand too quickly at drag over, in Tree-View?

 /

Direct Download free antivirus software for Windows from Microsoft (7,8,Vista,xp)!

 /

Preview the PDF output file!

 /

How to remove APPs from Windows 10 Start Menu?

 /

Folder with the largest hard drive usage on Windows (10, 8.1, 7)!

 /

What if the Window-7 or Windows-8 activation period has expired?

 /

Ist mein Windows 10 aktiviert, wo kann ich es sehen?

 /

Schriften drucken mit Druck- und Vorschaufunktion!

 /