ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>TSDISCON /?
Kobler fra en terminaløkt.

TSDISCON [økt-ID | øktnavn] [/SERVER:servernavn] [/V]

økt-ID Øktens ID.
øktnavn Navnet på økten.
/SERVER:servernavn Angir terminalserver (gjeldende server er
standard).
/V Viser informasjon om handlingene som
utføres.
C:\WINDOWS>TSKILL /?
Avslutter en prosess.

TSKILL prosess-ID | prosessnavn [/SERVER:servernavn] [/ID:økt-ID
| /A] [/V]

prosess-ID Prosess-ID for prosessen som skal
avsluttes.
prosessnavn Navnet på prosessen som skal avsluttes.
/SERVER:servernavn Serveren som inneholder prosess-IDen
(gjeldende server er standard).
/ID eller /A må være angitt ved bruk av
prosessnavnet
og /SERVER
/ID:økt-ID Avslutningsprosess som kjører under den
angitte økten.
/A Avslutningsprosess som kjører under ALLE
økter.
/V Vis informasjon om handlinger som utføres.
C:\WINDOWS>TSSHUTDN /?
tsshutdn gjenkjennes ikke som en intern eller ekstern kommando,
kjørbart program eller satsvis fil.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... console/no/167.htm
0.171

Modify the size of the icons in the task bar of Windows 8.1 and 10!

 /

Remove transparent icons on the Windows 10 desktop?

 /

Q-Dir Download Variants?

 /

Windows Keyboard Shortcut for osk example in QTP!

 /

Die Sprache für das Tastatur Layout in Windows 8.1 / 10  ändern und hinzufügen?

 /

Why can I not read the file list from MS File Explorer?

 /

Error message: You might not have enough rights!

 /

Tree-List-View-Hybrid-OK in Mein-Platz!

 /