tsdiscon: Avbrutte en terminal sesjon.


 


... Eksemplene for kommandoen "tsdiscon"
... "tsdiscon" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "tsdiscon"-kommandoen

Kommandoen: "tsdiscon" er på Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "tsdiscon"

Her er noen eksempler på bruk av`tsdiscon`verktøy i Windows: Eksempel 1:`tsdiscon`med øktnummer: Denne kommandoen kobler fra den eksterne økten med det angitte sesjonsnummeret (erstatt "X" med det faktiske nummeret).

tsdiscon X

Dette eksemplet viser hvordan`tsdiscon`brukes til å koble fra en ekstern økt. Merk at i motsetning til`tscon`, som kobles til en økt,`tsdiscon`brukes til å koble fra en aktiv økt. Uten ekstra parametere brukes til å koble fra den aktive eksterne økten. De`tsdiscon`verktøyet trenger vanligvis ikke noen spesifikke argumenter da det automatisk kobler fra den aktive økten. Her er det korrigerte sammendraget: Eksempel 2:`tsdiscon`(Generell bruk): Denne kommandoen kobler fra den aktive eksterne økten.

tsdiscon

Der`tsdiscon`vanligvis brukt uten ekstra argumenter, kobler den automatisk fra gjeldende økt. I tilfelle det gjøres endringer i dette verktøyet i fremtiden eller tilleggsparametere legges til, anbefales det å konsultere den offisielle dokumentasjonen fra Microsoft.

"tsdiscon" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Kobler fra en terminaløkt.

TSDISCON [økt-ID | øktnavn] [/SERVER:servernavn] [/V]

økt-ID Øktens ID.
øktnavn Navnet på økten.
/SERVER:servernavn Angir terminalserver (gjeldende server er 
standard).
/V Viser informasjon om handlingene som 
utføres.

Viktig informasjon, tips for "tsdiscon"-kommandoen

Når du bruker`tsdiscon`Spesiell oppmerksomhet må rettes mot riktig bruk av kommandoen da den tjener til å koble fra den aktive fjernsesjonen. Det er viktig å sikre at ingen utilsiktede økter kobles fra og at eventuelle sikkerhetspolicyer eller operasjonelle krav tas i betraktning for å sikre pålitelig og sikker bruk av kommandoen. I tillegg bør mulige innvirkninger på pågående prosesser eller tjenester vurderes for å sikre jevn drift av systemet. Ideelt sett bruk av`tsdiscon`i samsvar med gjeldende beste praksis og offisiell Microsoft-dokumentasjon for å unngå mulige ulemper og optimalisere effektiviteten til kommandoen. Et direkte alternativ til`tsdiscon`på Windows kunne det`logoff`-Kommandolinjeprogram. De`logoff`kommando kobler fra en ekstern sesjon eller logger en bruker ut av et system. Her er et eksempel: Eksempel:`logoff`med øktnummer:

logoff X

Dette eksemplet kobler fra den eksterne økten med det angitte øktnummeret (erstatt "X" med det faktiske nummeret). Det er viktig å merke seg at`logoff`-Kommando kobler fra en økt eller logger en bruker ut mens`tsdiscon`spesielt designet for å koble fra en ekstern økt. Avhengig av kravene og konteksten kan`logoff`representere et praktisk alternativ. Som alltid bør sikkerhetsretningslinjer og spesifikke krav vurderes ved bruk av slike kommandoer.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje tsdiscon - Avbrutte en terminal sesjon.

HTTP: ... console/no/167.htm
0.14
13363
Open and start Internet Explorer always on Windows 8.1 / 10 desktop (turn off Metro App)! Eigenes Bild als Desktophintergrund in Windows 8.1 und Acht verwenden (ändern, einsetzen)! Das automatische Annehmen der Anrufe beim Headset Einsatz aktivieren? How to change the Windows 8 user password, remove or create? Wie kann ich die offenen Shop Apps in Windows 8.1 Metro schließen? Copy Windows 8.1 and 10 directory view settings for all directorys, (match, transfer)? Help after Windows 10 crash, the nice big mouse cursor is no longer there, gone? Can I install program and drivers in compatibility mode on Win 8 / 8.1? Open and change default programs settings in Windows 8/8.1/10 for fileextensions, formats, types? Ist Snapchat ein Virus, oder Trojaner?(0)