ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>TSDISCON /?
Kobler fra en terminaløkt.

TSDISCON [økt-ID | øktnavn] [/SERVER:servernavn] [/V]

økt-ID Øktens ID.
øktnavn Navnet på økten.
/SERVER:servernavn Angir terminalserver (gjeldende server er
standard).
/V Viser informasjon om handlingene som
utføres.
C:\WINDOWS>TSKILL /?
Avslutter en prosess.

TSKILL prosess-ID | prosessnavn [/SERVER:servernavn] [/ID:økt-ID
| /A] [/V]

prosess-ID Prosess-ID for prosessen som skal
avsluttes.
prosessnavn Navnet på prosessen som skal avsluttes.
/SERVER:servernavn Serveren som inneholder prosess-IDen
(gjeldende server er standard).
/ID eller /A må være angitt ved bruk av
prosessnavnet
og /SERVER
/ID:økt-ID Avslutningsprosess som kjører under den
angitte økten.
/A Avslutningsprosess som kjører under ALLE
økter.
/V Vis informasjon om handlinger som utføres.
C:\WINDOWS>TSSHUTDN /?
tsshutdn gjenkjennes ikke som en intern eller ekstern kommando,
kjørbart program eller satsvis fil.
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dette kommandolinje tsdiscon - Avbrutte en terminal sesjon.

HTTP: ... console/no/167.htm
0.233
13363

Is Pointer Stick not a joke program, who needs something like this?

 /

You courient security settings not allow you to download files from this location!

 /

Kann ich in Windows-XP Dateizeit und Ordnerzeit ändern, bzw. bearbeiten?

 /

BitBlt Paint Speed Test for GPU on Windows 10, 8.1, ...!

 /

Block APPs and desktop programs under Windows 10 (prevent them from starting)!

 /

Keyboard settings Windows 10!

 /

How can I remove files and folders from the file time list?

 /

I would like to add Q-Dir to windows system shell context menu!

 /

Change the user accounts privileges in Windows 10!

 /

Color filter for files and folders in Explorer views eg MP3, but how?

 /

What is the XPS Viewer in Windows 10, can i uninstall it (printer)?

 /

Wrong detection of CPU manufacturers and series i5, i9, why?

 /