ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PATH
Wyswietla lub ustawia sciezke wyszukiwania dla plików
wykonywalnych.

PATH [[dysk:]sciezka[;...][;%PATH%]
PATH ;

Wpisz PATH ; aby wyczyscic wszystkie ustawienia sciezki
wyszukiwania: wówczas
program cmd.exe bedzie przeszukiwal tylko biezacy katalog.
Wpisz PATH bez parametrów, aby wyswietlic biezaca sciezke.
Umieszczenie wyrazenia %PATH% w nowym ustawieniu sciezki
powoduje, ze stara
sciezka jest dodawana do nowego ustawienia.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Zawiesza przetwarzanie pliku wsadowego i wyswietla komunikat
Aby kontynuowac, nacisnij dowolny klawisz . . .C:\WINDOWS>HELP POPD
Przechodzi do katalogu zachowanego przez polecenie PUSHD.

POPD


Przy wlaczonych rozszerzeniach polecen polecenie POPD usuwa
ze stosu katalogów polecenia PUSHD
wszelkie chwilowe litery dysków utworzone przez PUSHD.
GOTO : HELP PRINT

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Polecenia PATH - Wyswietla lub ustawia sciezke przeszukiwania dla plików wykonywalnych.

HTTP: ... console/pl/045.htm
0.296
18743

Find and change the proxy server configuration in Windows (Internet Explorer)!

 /

External monitor, work with closed lid on notebook under Windows 10!

 /

What can I do with %copy_text_uc% and %copy_text_lc%?

 /

Mark with the keyboard successive files in the Quad Explorer!

 /

Bildschirmlupe oder Bildschirmtastatur unter Windows XP schnell aufrufen!

 /

How to open Windows 8.1 or 8 Control Panel (run, find, start)?

 /

Portable use of Don't Sleep on Windows 10 and protected directory problem!

 /

Hilfe, im Sommer schneit es an meinem Desktop nicht mehr?

 /

Windows 10: Start Programs and Optional Features!

 /

Wozu der Admin-Explorer in einem Windows Löschprogramm?

 /

Der Zigarettenschachtel-Spruch macht auch auf Windows 10 eine gute Figur!

 /

Folder content appears delayed in Windows-10?

 /