ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PATH
Wyswietla lub ustawia sciezke wyszukiwania dla plików
wykonywalnych.

PATH [[dysk:]sciezka[;...][;%PATH%]
PATH ;

Wpisz PATH ; aby wyczyscic wszystkie ustawienia sciezki
wyszukiwania: wówczas
program cmd.exe bedzie przeszukiwal tylko biezacy katalog.
Wpisz PATH bez parametrów, aby wyswietlic biezaca sciezke.
Umieszczenie wyrazenia %PATH% w nowym ustawieniu sciezki
powoduje, ze stara
sciezka jest dodawana do nowego ustawienia.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Zawiesza przetwarzanie pliku wsadowego i wyswietla komunikat
Aby kontynuowac, nacisnij dowolny klawisz . . .C:\WINDOWS>HELP POPD
Przechodzi do katalogu zachowanego przez polecenie PUSHD.

POPD


Przy wlaczonych rozszerzeniach polecen polecenie POPD usuwa
ze stosu katalogów polecenia PUSHD
wszelkie chwilowe litery dysków utworzone przez PUSHD.
GOTO : HELP PRINT
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... console/pl/045.htm
0.125

The Windows Scan to PDF Tool for all Windows OS!

 /

Desktop notes on the Windows desktop as a desktop program!

 /

You need for the safe deletion of hard disks a fast Tool?

 /

Using standard Printer  drivers in Windows (7, 8.1, 10) in example for Konica KL!

 /

QuickTextPaste does not save the settings, how can I uninstall it?

 /

Help, my Windows 10 taskbar is getting full quickly, what can I do?

 /

How can I set the order of the individual PDF pages?

 /

Verzeichnisausdruck Verzeichnisstruktur und Dateidetails!

 /