ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP RD
Usuwa katalog.

RMDIR [/S] [/Q] [dysk:]sciezka
RD [/S] [/Q] [dysk:]sciezka

/S Usuwa wraz z okreslonym katalogiem wszystkie katalogi
i pliki
w nim umieszczone. Stosuje sie do usuwania drzewa
katalogów.
/Q Tryb cichy, nie zada potwierdzenia usuwania drzewa
katalogów,
jesli zostala uzyta opcja /SC:\WINDOWS>HELP RECOVER
Odzyskuje mozliwe do odczytania informacje z uszkodzonego dysku.

RECOVER [dysk:][sciezka]plik
Przed uzyciem polecenia RECOVER zajrzyj do elektronicznego
podrecznika Command Reference w Pomocy systemu Windows.C:\WINDOWS>HELP REM
Zapisuje komentarze (uwagi) w pliku wsadowym lub w pliku
CONFIG.SYS.

REM [komentarz]
GOTO : HELP REN

Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/pl/051.htm

0.078

How do i know if i need to install 32 bit or 64 bit windows 7?

 /

How to change or set Windows 7 default font settings to bold, italic?

 /

Enabling mouse over scrolling, i use the mouse scroll wheel!?

 /

AHCI for Windows 8.1 and 8 via storahci (activate, switch)!

 /

Compare Fonts TTF OTF on Windows!

 /

Download 7-Zip or WinRar!

 /

Windows 32bit Treiber unter Windows x64?

 /

I have on the desktop a small black dot, what can I do?

 /