ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>EVENTTRIGGERS /QUERY /?
Nazwa 'EVENTTRIGGERS' nie jest rozpoznawana jako polecenie
wewnetrzne lub zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.C:\WINDOWS>EXE2BIN /?
Nazwa 'exe2bin' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne
lub zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.C:\WINDOWS>EXPAND /?
Narzedzie rozwijania plików Microsoft (R) wersja 6.0.6000.16386
Copyright (c) Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzezone.

Dekompresuje jeden lub wiecej skompresowanych plików.

EXPAND [-r] zródlo cel
EXPAND -r zródlo [cel]
EXPAND -D zródlo.cab [-F:pliki]
EXPAND zródlo.cab -F:pliki cel

-r Zmienia nazwy zdekompresowanych plików.
-D Wyswietla liste plików w zródle.
zródlo Okresla pliki zródlowe. Mozna uzywac symboli
wieloznacznych.
-F:pliki Nazwy plików do zdekompresowania z pliku .CAB.
cel Okresla pliki docelowe i/lub sciezke. Miejsce
docelowe moze
byc katalogiem. Jesli zródlem jest wiele plików i
nie
okreslono opcji -r, miejscem docelowym musi byc
katalog.
GOTO : FINGER /?

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Polecenia EVENTTRIGGERS /Query /? - Wyswietla zdarzenia Trigger wlasciwosci i ustawienia.

HTTP: ... console/pl/081.htm
0.296
19199

Drag and Drop Problem when use Always Mouse Wheel drag feature!

 /

The screen goes off too fast and on the Windows 10 PC, why?

 /

Who needs such nonsense as mouse tracks on the modern Windows 10 OS?

 /

Powerful sysdm.cpl ,3 command in Windows 10!

 /

Turn off AutoPlay for all users in Windows 8.1 and 10! (CD, DVD, USB)

 /

Create sub-menus for multiple text commands!

 /

Change the default location for scanned documents!

 /

Wie kann man bei jedem Start des Computers eine Batchdatei starten?

 /

Start system resources check and diagnostic tool for RAM on all Windows 10, 7!

 /

Run in windows 8.1 / 10 (find, dialog, box, start, open)?

 /

Windows 10 Update and Folder Protection turn off and on, can I?

 /

Wie kann ich das Desktophintergrundbild in Windows 7 ändern?

 /