Polecenia mqbkup - Microsoft (R) kolejka komunikatów Backup \ Restore Utility ... ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>MQBKUP /?
Nazwa 'mqbkup' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne
lub zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.C:\WINDOWS>MRINFO /?

Sposób uzycia: mrinfo [-n?] [-i adres] [-t sekundy] [-r próby]
cel

-n Wyswietl adresy IP w formacie liczbowym
-i adres Adres lokalnego interfejsu, przez który bedzie
wyslana kwerenda
-t sekundy Limit czasu w sekundach dla kwerend IGMP (domyslnie
= 3 sekundy)
-r próby Liczba dodatkowych prób wyslania kwerend SNMP
(domyslnie = 0)
-? Drukuj sposób uzycia
cel Adres lub nazwa miejsca docelowego
C:\WINDOWS>MSG /?
Nazwa 'msg' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne lub
zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.
GOTO : NBTSTAT /?
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Polecenia mqbkup - Microsoft (R) kolejka komunikatów Backup \ Restore Utility ...

HTTP: ... console/pl/097.htm
0.156
17288

Windows-7 Programme an die Taskleiste heften?

 /

Autostart von FontViewOK kann über das Menü- Programm abgestellt werden!

 /

Green Flower on the Windows Desktop!

 /

The computer name and working group in Windows 10, is it possible to change the name?

 /

A Purple File Explorer on Windows-10 Example!

 /

Shut down or power off, power on?

 /

Print what you see in Explorer Views!

 /

The digital Windows clock can also appear decent on the desktop!

 /

Folder content appears delayed in Windows-10?

 /

Windows-7 Programme an die Taskleiste heften?

 /

What is a documents folder?

 /

Automatic Hide the Mouse Cursor ergo Pointer on Windows 10/8.1/7 ...!

 /