ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>MQBKUP /?
Nazwa 'mqbkup' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne
lub zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.C:\WINDOWS>MRINFO /?

Sposób uzycia: mrinfo [-n?] [-i adres] [-t sekundy] [-r próby]
cel

-n Wyswietl adresy IP w formacie liczbowym
-i adres Adres lokalnego interfejsu, przez który bedzie
wyslana kwerenda
-t sekundy Limit czasu w sekundach dla kwerend IGMP (domyslnie
= 3 sekundy)
-r próby Liczba dodatkowych prób wyslania kwerend SNMP
(domyslnie = 0)
-? Drukuj sposób uzycia
cel Adres lub nazwa miejsca docelowego
C:\WINDOWS>MSG /?
Nazwa 'msg' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne lub
zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.
GOTO : NBTSTAT /?


Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... console/pl/097.htm
0.077

Desktop Kalendar aus Windows Desktop Taskleisten To-Tray Bereich!

 /

The difference between the touch screen on a desktop computer and tablet!

 /

How does resurrecting pixels work with Is-My-LCD-OK?

 /

Windows-Desktop im Vordergrund, bei Klick funktioniert nicht?

 /

Windows 10 SDK c++ Download!

 /

Help, can not change the language on Samsung mobile phone with Android!

 /

The alternative Screen Magnifier for Windows The One-Loupe!

 /

Was ist der Unterschied von RAID und AHCI?

 /