ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>MQBKUP /?
Nazwa 'mqbkup' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne
lub zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.C:\WINDOWS>MRINFO /?

Sposób uzycia: mrinfo [-n?] [-i adres] [-t sekundy] [-r próby]
cel

-n Wyswietl adresy IP w formacie liczbowym
-i adres Adres lokalnego interfejsu, przez który bedzie
wyslana kwerenda
-t sekundy Limit czasu w sekundach dla kwerend IGMP (domyslnie
= 3 sekundy)
-r próby Liczba dodatkowych prób wyslania kwerend SNMP
(domyslnie = 0)
-? Drukuj sposób uzycia
cel Adres lub nazwa miejsca docelowego
C:\WINDOWS>MSG /?
Nazwa 'msg' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne lub
zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.
GOTO : NBTSTAT /?

Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/pl/097.htm

0.109

Help, no Tool-Bar and Address-Bar in Explorer View of Quad-Dir?

 /

How can I view (show) the not installed windows fonts?

 /

How to find auto startup folder in Windows 10 (Where is it)?

 /

Why do the heart flakes rotate on the desktop?

 /

I would like to disable Auto-Expand of Folders!

 /

Windows Key, Windows-Logo!

 /

CPU frequency free accurately identify the CPU frequency! 

 /

Ist die Desktop-Uhr auch eine, die für Windows 7, bzw. Windows 10 8.1 geeignet ist?

 /