Kommando ECHO - Visar meddelanden och aktiverar eller inaktiverar kommandoekon. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP ECHO
Visar meddelanden och ändrar ECHO till läge ON eller OFF.

ECHO [ON | OFF]
ECHO [meddelande]

Skriv ECHO utan parametrar om du vill visa aktuellt läge.C:\WINDOWS>HELP ENDLOCAL
Avslutar lokala inställningar av miljövariabler i en kommandofil.
Ändringar som görs efter ENDLOCAL är inte lokala för
kommandofilen. De gamla inställningarna återställs inte
när kommandofilen är slut.

ENDLOCAL

Om kommandotilläggen är aktiverade ändras kommandot ENDLOCAL
enligt följande:

Om det matchande kommandot SETLOCAL har aktiverat eller
inaktiverat
kommandotilläggen med hjälp av de nya alternativen
ENABLEEXTENSIONS och
DISABLEEXTENSIONS, kommer ENDLOCAL att återställa tillståndet för
kommandotilläggen till vad det var innan kommandot SETLOCAL
kördes.C:\WINDOWS>HELP ERASE
Tar bort en eller flera filer.

DEL [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]attribut]] namn
ERASE [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]attribut]] namn

namn Anger en lista med en eller flera filer eller
kataloger.
Jokertecken kan användas för att ta bort flera
filer. Om en
katalog anges, kommer alla filer i katalogen att
tas bort.

/P Frågar innan varje fil tas bort.
/F Påtvingar borttagning av skrivskyddade filer.
/S Ta bort angivna filer från alla underkataloger.
/Q Ta bort filer utan att fråga
/A Tar bort filer baserat på attributvärden
attribut R Skrivskyddade filer S Systemfiler
H Dolda filer A Filer klara
för arkivering
I Ej innehållsindexerade filer L
Referenspunkter
- Prefix som betyder "inte"

Med kommandotilläggen aktiverade ändras kommandona DEL och
ERASE enligt följande:

Resultatet av växeln /S blir omkastat på så sätt att den endast
visar filer som är borttagna, inte filer som den inte kunde
hittas.
GOTO : HELP EXIT
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kommando ECHO - Visar meddelanden och aktiverar eller inaktiverar kommandoekon.

HTTP: ... console/sv/025.htm
0.14
17180

Create file internet explorer keyboard shortcut for all windows OS!

 /

I can not find the bytes on my Windows 10 PC?

 /

What is a file extension, file suffix?

 /

Export file time and conveniently edit or customize in Excel or Calc!

 /

Bei Windows-10 den vollständigen Pfad in der Explorer Titelleiste sehen, aber wie?

 /

How to open Registry Editor on Windows?

 /

Simple but at the same time beautiful desktop clock TheAeroClock!

 /

Can I customize PDF output page size?

 /

Kann ich -zuletzt online- in WhatsApp deaktivieren?

 /

How can I disable the seconds Pointer in the desktop Clock (Windows)?

 /

How long does it take 35 times to overwrite files and random renaming?

 /

KO Timer more options for the Process and APP Terminator on Windows (10, 8.1, ...)!

 /