ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP FTYPE
Visar eller ändrar filtyper som är associerade med ett
filnamnstillägg

FTYPE [filtyp[=[KommandoSträngFörAttÖppna]]]

filtyp Anger den filtyp som ska visas eller
ändras
kommandoSträngFörAttÖppna Anger det kommando som ska användas
för att
öppna filer av den här typen.

Skriv FTYPE utan parametrar om du vill visa de aktuella
filtyperna som
har kommandosträngar för öppning definierade. Om kommandot FTYPE
anropas
med bara en filtyp, visas den aktuella kommandosträngen för
öppning
för filtypen.
Om du inte anger ett värde för kommandosträngen för öppning
kommer
kommandot FTYPE att bort kommandosträngen för öppning för
filtypen.
Inuti en kommandosträng för öppning ersätts %0 eller %1 med
filnamnet
som startas med associationen. %* hämtar alla parametrarna, %2
hämtar
den första parametern, %3 den andra osv. %~n hämtar alla
återstående
parametrar med start från den n:e parametern (n kan vara ett tal
mellan
2 och 9). Till exempel:

ASSOC .pl=PerlSkript
FTYPE PerlSkript=perl.exe %1 %*

skulle innebära att du kan anropa Perl-skript med följande
syntax:

script.pl 1 2 3

Utför följande om du vill eliminera behovet av att skriva
tillägget:

set PATHEXT=.pl;%PATHEXT%

Då kan skriptet startas med följande syntax:

script 1 2 3



C:\WINDOWS>HELP GOTO
Styr Kommandotolken till raden med angiven etikett i en
kommandofil.

GOTO etikett

etikett Anger en textsträng som används som etikett i
kommandofilen.

En etikett skrivs ensamt på en rad och inleds med kolon.

Om kommandotilläggen är aktiverade kommer kommandot GOTO att
ändras
enligt följande:

Kommandot GOTO accepterar nu måletiketten: EOF, som går till
slutet av den aktuella kommandofilen. Detta är ett enkelt sätt
att
avsluta en kommandofil utan att definiera en etikett. Skriv CALL
/? om
du vill se en beskrivning av tilläggen för kommandot CALL som gör
den här
funktionen användbar.



C:\WINDOWS>HELP GRAFTABL
GRAFTABL är inte ett internt kommando, externt kommando,
program eller kommandofil.

Enable Windows to display an extended character set in graphics mode.

GRAFTABL [xxx]
GRAFTABL /STATUS

  xxx      Specifies a code page number.
  /STATUS  Displays the current code page selected for use with GRAFTABL.






GOTO : HELP HELP








Windows-10





Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?





Kommando FTYPE - Visar eller ändrar filtyper som används för filltilläggsassociationer.

HTTP: ... console/sv/034.htm
0.187
19369

Can I find the Language and Region settings in Windows-10?

 /

Windows 98 Classic Desktop Clock for Windows 10!

 /

How can I view (show) the not installed windows fonts?

 /

Bei Windows-10 Abstürzen das Systemdatei-Überprüfungsprogramm verwenden!

 /

Windows Y Menü als Alternative zum Windows-X Menü (10, 8.1, 7)!

 /

Windows 10 ISO installation DVD with all updates, download?

 /

Wie verschiebe ich Apps auf einen neuen virtuellen Desktop unter Windows 10? 

 /

Get Pixel Color RGB or RGBA from Windows-Desktop!

 /

Modify the size of the icons in the task bar of Windows 8.1 and 10!

 /

In the file explorer show the libraries under Windows 10!

 /

Can I customize the Attribute(s) of a file or directory in Windows-7?

 /

Uninstall the Mouse Speed keeper on Windows 10, 8.1, 7!

 /