ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PATH
Visar eller anger sökvägen för körbara filer.

PATH [[enhet:]sökväg[;...][;%PATH%]
PATH ;

Skriv PATH ; om du vill ta bort alla sökvägsinställningar.
Kommandotolken söker endast i den aktuella katalogen.
Skriv PATH utan parametrar om du vill visa aktuell
sökvägsinställning.
Genom att inkludera %PATH% i den nya sökvägsinställningen behålls
även
den gamla sökvägsinställningen.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Avbryter en kommandofil och visar meddelandet
"Tryck på en tangent för att fortsätta..."


C:\WINDOWS>HELP POPD
Byter till katalogen som sparats med kommandot PUSHD.

POPD


Om kommandotilläggen är aktiverade kommer kommandot POPD att ta
bort
alla temporära enhetsbeteckningar skapade av PUSHD när du kör
POPD för
att hantera enheten från stacken.
GOTO : HELP PRINT
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kommando PATH - Visar eller anger sökväg för körbara filer.

HTTP: ... console/sv/045.htm
0.156
14050

Wi-Fi Password of your Current Network (show, find, hack)?

 /

Setup the Auto Startup Manager on Android mobile smart phone without additional software?

 /

Example 78 percent similarity in Find.Same.Images.OK!

 /

Rückgängig machen das Umbenennen in WordPad bei Windows 10?

 /

After upgrade, user switching does not show why Windows 10?

 /

Install fonts via Microsoft Store in Windows 10!

 /

Der alternative Testseitenausdruck auf Windows Betriebssystemen!

 /

Run dialog alternative for Windows 10 / 8.1 / 7 / ...

 /

Of multiple movies and videos the amount duration query!

 /

Optionally exclude hard links and soft links, for what?

 /

Der Netzlaufwerk-Ordner verschwindet immer wieder?

 /

Change the Windows-10 system protection to undo system changes!

 /