ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PATH
Visar eller anger sökvägen för körbara filer.

PATH [[enhet:]sökväg[;...][;%PATH%]
PATH ;

Skriv PATH ; om du vill ta bort alla sökvägsinställningar.
Kommandotolken söker endast i den aktuella katalogen.
Skriv PATH utan parametrar om du vill visa aktuell
sökvägsinställning.
Genom att inkludera %PATH% i den nya sökvägsinställningen behålls
även
den gamla sökvägsinställningen.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Avbryter en kommandofil och visar meddelandet
"Tryck på en tangent för att fortsätta..."


C:\WINDOWS>HELP POPD
Byter till katalogen som sparats med kommandot PUSHD.

POPD


Om kommandotilläggen är aktiverade kommer kommandot POPD att ta
bort
alla temporära enhetsbeteckningar skapade av PUSHD när du kör
POPD för
att hantera enheten från stacken.
GOTO : HELP PRINT

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando PATH - Visar eller anger sökväg för körbara filer.

HTTP: ... console/sv/045.htm
0.296
14050

Extend the Directory-Tree automatically in MS File-Explorer!

 /

In Windows 10, install additional language packs, but how?

 /

Download 7Zip or WinRar!

 /

Windows 10 und der Haupt Monitor 1 auf der rechten Seite ist schlecht!

 /

How can I show the directorys (dir) size in a column of the Windows-7 Explorer?

 /

Formatting via the Command Prompt Windows (10,8,1, 7)!

 /

What is remote access?

 /

At incorrect time Change the time zone in Windows 10!

 /

How to find Windows 7 On-Screen Keyboard?

 /

The improved quad explorer file preview on Windows 10, 8.1, ..!

 /

7zip and TortoiseSvn context menus missing in Explorer Views, plus icon overlays?

 /

Turn off AutoPlay for all users in Windows 8.1 and 10! (CD, DVD, USB)

 /