Kommando PATH - Visar eller anger sökväg för körbara filer. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PATH
Visar eller anger sökvägen för körbara filer.

PATH [[enhet:]sökväg[;...][;%PATH%]
PATH ;

Skriv PATH ; om du vill ta bort alla sökvägsinställningar.
Kommandotolken söker endast i den aktuella katalogen.
Skriv PATH utan parametrar om du vill visa aktuell
sökvägsinställning.
Genom att inkludera %PATH% i den nya sökvägsinställningen behålls
även
den gamla sökvägsinställningen.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Avbryter en kommandofil och visar meddelandet
"Tryck på en tangent för att fortsätta..."


C:\WINDOWS>HELP POPD
Byter till katalogen som sparats med kommandot PUSHD.

POPD


Om kommandotilläggen är aktiverade kommer kommandot POPD att ta
bort
alla temporära enhetsbeteckningar skapade av PUSHD när du kör
POPD för
att hantera enheten från stacken.
GOTO : HELP PRINT
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kommando PATH - Visar eller anger sökväg för körbara filer.

HTTP: ... console/sv/045.htm
0.156
14050

Simply type in bold, italic or underlined:

 /

Create A Share via Shared Folder Wizard in Windows 10!

 /

Is it possible to have only one instance of Q-Dir (tab, open, explorer )?

 /

desk.cpl ,,5. in Windows 10!

 /

After upgrade, user switching does not show why Windows 10?

 /

Print the File Explorer thumbnails to see it on paper!

 /

Was ist ein virtueller Drucker?

 /

Uninstall Q-Dir from Surface Pro on Windows 10, can I?

 /

Export the documents from the command prompt (cmd.exe)!

 /

How can I view (show) the not installed windows fonts?

 /

Can I enable the guest account for guest access under Windows 8.1?

 /

What is a Trial version?

 /