ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PATH
Visar eller anger sökvägen för körbara filer.

PATH [[enhet:]sökväg[;...][;%PATH%]
PATH ;

Skriv PATH ; om du vill ta bort alla sökvägsinställningar.
Kommandotolken söker endast i den aktuella katalogen.
Skriv PATH utan parametrar om du vill visa aktuell
sökvägsinställning.
Genom att inkludera %PATH% i den nya sökvägsinställningen behålls
även
den gamla sökvägsinställningen.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Avbryter en kommandofil och visar meddelandet
"Tryck på en tangent för att fortsätta..."


C:\WINDOWS>HELP POPD
Byter till katalogen som sparats med kommandot PUSHD.

POPD


Om kommandotilläggen är aktiverade kommer kommandot POPD att ta
bort
alla temporära enhetsbeteckningar skapade av PUSHD när du kör
POPD för
att hantera enheten från stacken.
GOTO : HELP PRINT

Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... console/sv/045.htm
0.062

Managing Layout profiles from Task-Bar (Windows Desktops)!

 /

Open the Disk-Management in Windows 8, 8.1 or 10?

 /

WinBin2Iso Video!

 /

Can i Enter/use the IP address in Q-Dir address-bar on Windows-8?

 /

WinScan2PDF und WIA (Windows Image Acquisition) Windows Bilderfassung!

 /

Has the Firefox problems with Windows-7?

 /

Various program / tool requests for Windows!

 /

Burn an ISO image to a DVD using CMD commands in Windows 8.1, 10, or 7?

 /