ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PATH
Visar eller anger sökvägen för körbara filer.

PATH [[enhet:]sökväg[;...][;%PATH%]
PATH ;

Skriv PATH ; om du vill ta bort alla sökvägsinställningar.
Kommandotolken söker endast i den aktuella katalogen.
Skriv PATH utan parametrar om du vill visa aktuell
sökvägsinställning.
Genom att inkludera %PATH% i den nya sökvägsinställningen behålls
även
den gamla sökvägsinställningen.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Avbryter en kommandofil och visar meddelandet
"Tryck på en tangent för att fortsätta..."


C:\WINDOWS>HELP POPD
Byter till katalogen som sparats med kommandot PUSHD.

POPD


Om kommandotilläggen är aktiverade kommer kommandot POPD att ta
bort
alla temporära enhetsbeteckningar skapade av PUSHD när du kör
POPD för
att hantera enheten från stacken.
GOTO : HELP PRINT


Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... console/sv/045.htm
0.077

Help, where can i turn off the Windows 8, or shut down the Windows 8?

 /

Windows 10 SDK c++ Download!

 /

How to manage blocked people and apps on Facebook.com?

 /

The Red files in Explorer List, and Tool Tip enabler?

 /

Die Vorschau-Fenster Größe in Windows-10 anpassen (ms-Explorer, aktivieren)?

 /

Blockierte Personen und Anwendungen auf Facebook.de aktivieren und Aufheben der Blockierung?

 /

Windows-8 and 8.1 on Oracle VM VirtualBox, i got an error message during installation!

 /

With the stress test, load only the graphics card, how to?

 /