ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Avbryter en kommandofil och visar meddelandet
"Tryck på en tangent för att fortsätta..."


C:\WINDOWS>HELP POPD
Byter till katalogen som sparats med kommandot PUSHD.

POPD


Om kommandotilläggen är aktiverade kommer kommandot POPD att ta
bort
alla temporära enhetsbeteckningar skapade av PUSHD när du kör
POPD för
att hantera enheten från stacken.C:\WINDOWS>HELP PRINT
Skriver ut en textfil.

PRINT [/D:utskriftsenhet] [[enhet:][sökväg]filnamn[...]]

/D:utskriftsenhet Anger utskriftsenhet.


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/sv/046.htm

0.093

Program Starter portable files and installed, programs and location?

 /

Specific language at install in the silent command line!

 /

Das Center für erleichterte Bedienung schnell öffnen in Windows 8.1, 8, 10?

 /

How to remove read-only or hidden file attribute vial cmd?

 /

System requirements for Windows 8 and 8.1?

 /

Touch Screen Calibration on Windows-10 Tablets and PCs, where is it?

 /

Problems when auto upgrading to Windows 10?

 /

Kann ich den 32-Bit Produkt-Key auch bei 64-Bit einsetzen!

 /