ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Avbryter en kommandofil och visar meddelandet
"Tryck på en tangent för att fortsätta..."


C:\WINDOWS>HELP POPD
Byter till katalogen som sparats med kommandot PUSHD.

POPD


Om kommandotilläggen är aktiverade kommer kommandot POPD att ta
bort
alla temporära enhetsbeteckningar skapade av PUSHD när du kör
POPD för
att hantera enheten från stacken.C:\WINDOWS>HELP PRINT
Skriver ut en textfil.

PRINT [/D:utskriftsenhet] [[enhet:][sökväg]filnamn[...]]

/D:utskriftsenhet Anger utskriftsenhet.Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/sv/046.htm
0.078

Benutzerkonto Sperre unter Windows einrichten!

 /

Wie kann ich den BitLocker bei Windows 8.1 (8, 10) für die Laufwerkverschlüsselung aktivieren (starten, öffnen, einrichten)?

 /

Can I install Windows-10 from the USB stick, if so, how to?

 /

How to compare Images in Multiple Folders?

 /

Windows 10 Internet Explorer wie finde ich die Statusleiste / Menüleiste?

 /

Bei Windows-10 habe ich einen Programm heruntergeladen und kann es nicht finden?

 /

Copy only the directory structure and not the files!

 /

What does *.* Mean?

 /