ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Avbryter en kommandofil och visar meddelandet
"Tryck på en tangent för att fortsätta..."


C:\WINDOWS>HELP POPD
Byter till katalogen som sparats med kommandot PUSHD.

POPD


Om kommandotilläggen är aktiverade kommer kommandot POPD att ta
bort
alla temporära enhetsbeteckningar skapade av PUSHD när du kör
POPD för
att hantera enheten från stacken.C:\WINDOWS>HELP PRINT
Skriver ut en textfil.

PRINT [/D:utskriftsenhet] [[enhet:][sökväg]filnamn[...]]

/D:utskriftsenhet Anger utskriftsenhet.


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/sv/046.htm

0.108

How can i force move or copy of the data while dragging?

 /

How to open DVD or CD Burning Folder in Windows-8, 8.1 and Win 10 (chamber)?

 /

Multiple Page Scan to PDF for all Windows OS!

 /

What for are the Lines and Buttons at the root in Tree-View ?

 /

XP Compatibility mode SP1, SP2, SP3 under Windows 10?

 /

Vista Service Pack 2, wo finde ich den Windows Download!

 /

Ständige Abstürze nach Windows 10 Update, warum?

 /

Leistungsindex auf Windows-10 mit ExperienceIndex OK!

 /