ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Avbryter en kommandofil och visar meddelandet
"Tryck på en tangent för att fortsätta..."


C:\WINDOWS>HELP POPD
Byter till katalogen som sparats med kommandot PUSHD.

POPD


Om kommandotilläggen är aktiverade kommer kommandot POPD att ta
bort
alla temporära enhetsbeteckningar skapade av PUSHD när du kör
POPD för
att hantera enheten från stacken.C:\WINDOWS>HELP PRINT
Skriver ut en textfil.

PRINT [/D:utskriftsenhet] [[enhet:][sökväg]filnamn[...]]

/D:utskriftsenhet Anger utskriftsenhet.


... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando PAUSE - Pausar körning av en kommandofil och visar ett meddelande.

HTTP: ... console/sv/046.htm
0.186
16359

Who needs such nonsense as mouse tracks on the modern Windows 10 OS?

 /

Is my Windows 10 / 11 up to date, how to see?

 /

Can I install program and drivers in compatibility mode on Win 8 / 8.1?

 /

Windows 98 Classic Desktop Clock for Windows 11 and 10!

 /

Can I customize settings for Remote Desktop in Windows-7, 8 and 8.1?

 /

Enable automatic backup Windows 8.1 and 10 (create a File History)?

 /

Difference 7-Zip and Zip format, archive!

 /

Find file comparisons and identical files via the cmd.exe command line!

 /

How can I remove the photo resizer app - uninstall it!  

 /

Visual Windows Fonts Compare!

 /

Improve the readability of text in windows-7 via Clear-Type settings!

 /

Create several PDF pages optionally with TWAIN or WIA!

 /