ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Avbryter en kommandofil och visar meddelandet
"Tryck på en tangent för att fortsätta..."


C:\WINDOWS>HELP POPD
Byter till katalogen som sparats med kommandot PUSHD.

POPD


Om kommandotilläggen är aktiverade kommer kommandot POPD att ta
bort
alla temporära enhetsbeteckningar skapade av PUSHD när du kör
POPD för
att hantera enheten från stacken.C:\WINDOWS>HELP PRINT
Skriver ut en textfil.

PRINT [/D:utskriftsenhet] [[enhet:][sökväg]filnamn[...]]

/D:utskriftsenhet Anger utskriftsenhet.Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... console/sv/046.htm
0.046

Hard disks, Hard drive?

 /

Your Android device does not support data connection error message!

 /

Own pictures for the extended Windows mouse pointer?

 /

Popup Menus in the File Manager in each explorer list view!

 /

Windows 10 UAC activate customize!

 /

Hilfe, wie kann ich beim Löschen den Papierkorb umgehen?

 /

Clear and Reset the Thumbnail Cache in Windows 10, Thumbs.db?

 /

8 Mouse Balls for on the Desktop for Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /