ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Avbryter en kommandofil och visar meddelandet
"Tryck på en tangent för att fortsätta..."


C:\WINDOWS>HELP POPD
Byter till katalogen som sparats med kommandot PUSHD.

POPD


Om kommandotilläggen är aktiverade kommer kommandot POPD att ta
bort
alla temporära enhetsbeteckningar skapade av PUSHD när du kör
POPD för
att hantera enheten från stacken.C:\WINDOWS>HELP PRINT
Skriver ut en textfil.

PRINT [/D:utskriftsenhet] [[enhet:][sökväg]filnamn[...]]

/D:utskriftsenhet Anger utskriftsenhet.


... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando PAUSE - Pausar körning av en kommandofil och visar ett meddelande.

HTTP: ... console/sv/046.htm
0.171
16359

Setting for file associations in Windows 10, but how?

 /

Enable Remote Desktop on Windows-10 Home, how to?

 /

Überwachen der GPU Nutzung im Windows Task-Manager, kann man das?

 /

How to use Send-To feature to run Programs from Send-To in Windows 7/8.1?

 /

Remove search the web box from Windows 10 Taskbar (enable, turn off)?

 /

What are program arguments, parameters, variables?

 /

Customize icon spacing on the Windows 10 desktop (symbol distances)!

 /

What is maximum number of hops to search for target host?

 /

The last 10 open fonts directory, use, compare, ...!

 /

Change image of Windows 8.1 and 10 lock screen (select, delete)!

 /

Der Zigarettenschachtel-Spruch macht auch auf Windows 10 eine gute Figur!

 /

How do I increase the speed of the HDD (SSD / HD)?

 /