ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Avbryter en kommandofil och visar meddelandet
"Tryck på en tangent för att fortsätta..."


C:\WINDOWS>HELP POPD
Byter till katalogen som sparats med kommandot PUSHD.

POPD


Om kommandotilläggen är aktiverade kommer kommandot POPD att ta
bort
alla temporära enhetsbeteckningar skapade av PUSHD när du kör
POPD för
att hantera enheten från stacken.C:\WINDOWS>HELP PRINT
Skriver ut en textfil.

PRINT [/D:utskriftsenhet] [[enhet:][sökväg]filnamn[...]]

/D:utskriftsenhet Anger utskriftsenhet.


... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando PAUSE - Pausar körning av en kommandofil och visar ett meddelande.

HTTP: ... console/sv/046.htm
0.156
16359

What is a mouse pointer?

 /

How can I show the folders (dir) size in a column of the Windows-7 Explorer?

 /

Why is in Desktop-OK the volume mixer?

 /

Set the default printer for the apps, programs in Windows 8.1 and 10!

 /

Can I turn off all Colors Highlighting of files and directorys?

 /

Enable or disable secure logon in Windows 10 with Ctrl + Alt + Del!

 /

What are blue double arrows in File Explorer Windows 11, 10?

 /

desk.cpl ,,5. in Windows 10 / 11!

 /

How can i view *.ttc fonts in not Windows Font directory?

 /

Create Printers Folder Desktop Shortcut for Windows 8.1 / 10, How To!

 /

Does the alternate command prompt work on Windows 11?

 /

Quickly and easily find HDD or SSD memory chutes on Windows!

 /