Kommando POPD - Återställer tidigare värde för den aktuella katalogen som sparat....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP POPD
Byter till katalogen som sparats med kommandot PUSHD.

POPD


Om kommandotilläggen är aktiverade kommer kommandot POPD att ta
bort
alla temporära enhetsbeteckningar skapade av PUSHD när du kör
POPD för
att hantera enheten från stacken.C:\WINDOWS>HELP PRINT
Skriver ut en textfil.

PRINT [/D:utskriftsenhet] [[enhet:][sökväg]filnamn[...]]

/D:utskriftsenhet Anger utskriftsenhet.
C:\WINDOWS>HELP PROMPT
Ändrar Kommandotolkens prompt.

PROMPT [text]

text Anger ny prompt för kommandotolken.

Prompten kan bestå av vanliga tecken och följande specialtecken:

$A & (et-tecken)
$B | (lodrätt streck)
$C ( (vänsterparentes)
$D aktuellt datum
$E escape-tecken (ASCII-kod 27)
$F ) (högerparentes)
$G > (större än-tecken)
$H backsteg (tar bort föregående tecken)
$L < (mindre än-tecken)
$N aktuell enhet
$P aktuell enhet och katalog
$Q = (likhetstecken)
$S (blanksteg)
$T aktuell tid
$V Windows versionsnummer
$_ vagnretur och ny rad
$$ $ (dollartecken)

Om kommandotilläggen är aktiverade stöder kommandot PROMPT
följande
ytterligare formateringstecken:

$+ noll eller fler plustecken (+) beroende på djupet av
PUSHD-katalogstacken, ett tecken för varje nivå som lagts

stacken.

$M Visar det externa namnet som är associerat med den
aktuella
enhetsbeteckningen eller en tom sträng om den aktuella
enheten
inte är en nätverksenhet.
GOTO : HELP PUSHD
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kommando POPD - Återställer tidigare värde för den aktuella katalogen som sparats av PUSHD.

HTTP: ... console/sv/047.htm
0.171
19240

Spell checker Windows 10 spelling mistakes, settings!

 /

Automatically expand folder in Windows 10 tree view (open)!

 /

Ich habe eine Sehbehinderung. Kann ich die Schriftgröße verändern?

 /

Turn off and Enable Column in Explorer Listview of Q-Dir!

 /

I can not find the bytes on my Windows 10 PC?

 /

Windows-10 Tastatureinstellungen ändern (Sprache, Anpassen)?

 /

The Windows 8.1 Desktop Search!

 /

How to create recovery drive for Windows-8/10 (8.1, start-disk, boot-CD)?

 /

Rain drops on the Windows 10 PCs and Laptops!

 /

Easy Turn Off and On the Lock Screen with NoLockScreen.OK!

 /

Create on the fly one or multiple non-compressible files!

 /

Filemanager Q-Dir on Windows 8.1 (explorer, test, verification)?

 /