Kommando POPD - Återställer tidigare värde för den aktuella katalogen som sparat....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP POPD
Byter till katalogen som sparats med kommandot PUSHD.

POPD


Om kommandotilläggen är aktiverade kommer kommandot POPD att ta
bort
alla temporära enhetsbeteckningar skapade av PUSHD när du kör
POPD för
att hantera enheten från stacken.C:\WINDOWS>HELP PRINT
Skriver ut en textfil.

PRINT [/D:utskriftsenhet] [[enhet:][sökväg]filnamn[...]]

/D:utskriftsenhet Anger utskriftsenhet.
C:\WINDOWS>HELP PROMPT
Ändrar Kommandotolkens prompt.

PROMPT [text]

text Anger ny prompt för kommandotolken.

Prompten kan bestå av vanliga tecken och följande specialtecken:

$A & (et-tecken)
$B | (lodrätt streck)
$C ( (vänsterparentes)
$D aktuellt datum
$E escape-tecken (ASCII-kod 27)
$F ) (högerparentes)
$G > (större än-tecken)
$H backsteg (tar bort föregående tecken)
$L < (mindre än-tecken)
$N aktuell enhet
$P aktuell enhet och katalog
$Q = (likhetstecken)
$S (blanksteg)
$T aktuell tid
$V Windows versionsnummer
$_ vagnretur och ny rad
$$ $ (dollartecken)

Om kommandotilläggen är aktiverade stöder kommandot PROMPT
följande
ytterligare formateringstecken:

$+ noll eller fler plustecken (+) beroende på djupet av
PUSHD-katalogstacken, ett tecken för varje nivå som lagts

stacken.

$M Visar det externa namnet som är associerat med den
aktuella
enhetsbeteckningen eller en tom sträng om den aktuella
enheten
inte är en nätverksenhet.
GOTO : HELP PUSHD
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kommando POPD - Återställer tidigare värde för den aktuella katalogen som sparats av PUSHD.

HTTP: ... console/sv/047.htm
0.14
19240

Load and Save windows desktop Icon Layout from file (quick restore)!

 /

How can I block to open *.zip, *.rar *.cab folder in explorer view?

 /

Simple but at the same time beautiful desktop clock TheAeroClock!

 /

Auto expand the directorys in Windows 10 MS-Explorer, can I?

 /

Import from the clipboard text and windows commands!

 /

Autostart von Programmen beim Starten von Windows-10?

 /

Facebook und andere Passwörter herausfinden ohne zurücksetzen?

 /

Extend the output memory of the CMD prompt!

 /

Has the Firefox problems with Windows-7?

 /

End programs via the To-Tray menu!

 /

Date Time Format in QuickTextPaste!

 /

Can I customize the Windows 8.1 / 8 indexing options (advanced searching)?

 /