Kommando PUSHD - Sparar aktuell katalog och ändrar den. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PUSHD
Sparar aktuell katalog för användning med kommandot POPD
och byter sedan till angiven katalog.

PUSHD [sökväg | ..]

sökväg Anger katalog att byta till.

Om kommandotilläggen är aktiverade accepterar kommandot PUSHD,
förutom vanliga enhetsbeteckningar och sökvägar, även
nätverkssökvägar.
Om en nätverkssökväg anges, kommer kommandot PUSHD att skapa en
temporär
enhetsbeteckning för den angivna nätverksresursen och sedan ändra
aktuell enhet och katalog till den nyskapade enhetsbeteckningen.
Temporära enhetsbeteckningar tilldelas den första lediga
enhetsbeteckningen från Z: och nedåt.C:\WINDOWS>HELP RD
Tar bort kataloger.

RMDIR [/S] [/Q] [enhet:]sökväg
RD [/S] [/Q] [enhet:]sökväg

/S Tar bort alla kataloger och filer i angiven
katalog inklusive den angivna katalogen.
Används för att ta bort ett katalogträd.

/Q Tar bort kataloger utan att fråga när /S användsC:\WINDOWS>HELP RECOVER
Återskapar läsbar information på en skadad disk.

RECOVER [enhet:][sökväg]filnamn
Läs i användar- och referenshandboken innan
du använder kommandot RECOVER.
GOTO : HELP REM
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kommando PUSHD - Sparar aktuell katalog och ändrar den.

HTTP: ... console/sv/050.htm
0.155
12504

Kann es sein, daß der Mauszeiger in Windows 7 kleiner ist?

 /

Clear virtual memory pagefile at Windows-8 Shutdown (8.1, 10, seven)!

 /

Multiple Desktop Notes transparent random color as a sticky note for Windows!

 /

I can not download the alternative command prompt for windows 10, why?

 /

Easy Open Close and Eject Media and Drive on Windows 10, 8.1, ...!

 /

How big should be the Windows 8 and Windows 8.1 disk partition size?

 /

OnlyStopWatch!

 /

Should I turn off the power saving mode OR windows, or TURN on?

 /

Problems if try to run a downloaded program from Internet on Windows-8.1?

 /

Bildschirmschoner Passwort bei Windows-10 aktivieren, deaktivieren?

 /

No WIA and Twain after Windows 10 Update in Scan to PDF, why!

 /

Die Gruppenrichtlinien für den Windows 10 Explorer!

 /