ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PUSHD
Sparar aktuell katalog för användning med kommandot POPD
och byter sedan till angiven katalog.

PUSHD [sökväg | ..]

sökväg Anger katalog att byta till.

Om kommandotilläggen är aktiverade accepterar kommandot PUSHD,
förutom vanliga enhetsbeteckningar och sökvägar, även
nätverkssökvägar.
Om en nätverkssökväg anges, kommer kommandot PUSHD att skapa en
temporär
enhetsbeteckning för den angivna nätverksresursen och sedan ändra
aktuell enhet och katalog till den nyskapade enhetsbeteckningen.
Temporära enhetsbeteckningar tilldelas den första lediga
enhetsbeteckningen från Z: och nedåt.C:\WINDOWS>HELP RD
Tar bort kataloger.

RMDIR [/S] [/Q] [enhet:]sökväg
RD [/S] [/Q] [enhet:]sökväg

/S Tar bort alla kataloger och filer i angiven
katalog inklusive den angivna katalogen.
Används för att ta bort ett katalogträd.

/Q Tar bort kataloger utan att fråga när /S användsC:\WINDOWS>HELP RECOVER
Återskapar läsbar information på en skadad disk.

RECOVER [enhet:][sökväg]filnamn
Läs i användar- och referenshandboken innan
du använder kommandot RECOVER.
GOTO : HELP REM
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kommando PUSHD - Sparar aktuell katalog och ändrar den.

HTTP: ... console/sv/050.htm
0.202
12504

Soccer balls on the desktop even excluding Sky Receiver!

 /

Die einfachsten Methoden zum Synchronisieren mit einem Zeitserver auf Windows 10!

 /

Easy Drive Eject Access via Task-Bar-Tray Menu and Explore!

 /

Automatic adjustment of energy options under Windows!

 /

QTP as a simple translator that inserts German texts from English menu Text?

 /

Always Mouse Wheel for no focus Windows on all MS OS!

 /

Tastenkürzel um Windows Programme neu starten?

 /

Command line option to save or load the icons layout directly from a file?

 /

Increase energy efficiency on Windows 10, 8.1 Desktop and Server OS!

 /

Enable or disable the mouse pointer shadow in Windows 8.1/10!

 /

Open Windows-10 Control-Panel and Change to classic view?

 /

System Sounds adjust, customize or activate in Windows 10 / 8.1!

 /