ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PUSHD
Sparar aktuell katalog för användning med kommandot POPD
och byter sedan till angiven katalog.

PUSHD [sökväg | ..]

sökväg Anger katalog att byta till.

Om kommandotilläggen är aktiverade accepterar kommandot PUSHD,
förutom vanliga enhetsbeteckningar och sökvägar, även
nätverkssökvägar.
Om en nätverkssökväg anges, kommer kommandot PUSHD att skapa en
temporär
enhetsbeteckning för den angivna nätverksresursen och sedan ändra
aktuell enhet och katalog till den nyskapade enhetsbeteckningen.
Temporära enhetsbeteckningar tilldelas den första lediga
enhetsbeteckningen från Z: och nedåt.C:\WINDOWS>HELP RD
Tar bort kataloger.

RMDIR [/S] [/Q] [enhet:]sökväg
RD [/S] [/Q] [enhet:]sökväg

/S Tar bort alla kataloger och filer i angiven
katalog inklusive den angivna katalogen.
Används för att ta bort ett katalogträd.

/Q Tar bort kataloger utan att fråga när /S användsC:\WINDOWS>HELP RECOVER
Återskapar läsbar information på en skadad disk.

RECOVER [enhet:][sökväg]filnamn
Läs i användar- och referenshandboken innan
du använder kommandot RECOVER.
GOTO : HELP REM

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando PUSHD - Sparar aktuell katalog och ändrar den.

HTTP: ... console/sv/050.htm
0.234
12504

Wie kann ich das Programm zu einem bestimmten Zeitpunkt starten CMD, mit Beispiele?

 /

Disable preview in the Taskbar of Windows 10, how to?

 /

Can I turn off Auto Startup Programs in Windows 7?

 /

What is a Zip Folder Directory?

 /

Can I use the cute hearts in Microsoft Paint too!

 /

Help, the Windows 8, 10 Explorer does not update e.g. auto refresh the file list view?

 /

How can i synchronize directories in Explorer-Views whit xcopy.exe?

 /

System admin Windows 10, can I activate the full admin account?

 /

Tray function to see the Windows CPU and Memory usage!

 /

How do I remove the opening, closing, ejecting tool? (Portable, Installed)

 /

I do not want to keep the calendar running in the background!

 /

How to use the Windows 10 Password Reset-Disk?

 /